PŘEDPRODEJ

 

on-line kurz začíná 1. 12. 2021

Vnitřní holka

aneb

3 důležité potřeby Vnitřního dítěte


  • Propojíš se se svou vnitřní holkou a sama se sebou.
  • Zjistíš 3 důležité potřeby vnitřního dítěte a jak je naplnit.
  • Posílíš své sebevědomí, sebelásku a sebehodnotu a budeš umět se tak postavit sama za sebe, dělat práci, která tě baví a neodsouvat se na vedlejší kolej.
  • Odzbrojíš vnitřního kritika a naučíš se s ním spolupracovat, aby tě místo kritiky podporoval v tvých činnostech a aktivitách.

Reference:

"Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo – v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,"
Adrianaúčastnice semináře

Anna Bartošová

Autorka

Akademie života

Průvodkyně oblastí ženského intimního zdraví a sebepoznání.


PLATBA V Kč

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

PLATBA V EUR

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.