Řešení pro ženy

v klimakteriu a menopauze.

Zvládněte období plné výzev a nepříjemných průvodních projevů
s důstojností, úsměvem a sebevědomím s využitím mé unikátní metody

Emoční Equilibrium.

S mým osobním vedením v mentoringovém programu
Desatero pro klimakterium a menopauzu se naučíte,
jak přijmout a zvládnout tuto životní etapu s grácií a sebevědomím.

A to i přes veškeré výzvy, které vám nyní připadají nepřekonatelné.

Počet účastnic je limitován.

Potýkáte se s těmito výzvy?

Zažíváte fyzické a emocionální nepříjemné projevy formou návalů tepla či chladu, nespavostí, nervozity, ztráty libida?

Máte pocit, že jste osamocená, nepochopená ve svém okolí a nevíte, jak najít opět radost a harmonii ve svém životě?

Cítíte se zahlcená emocemi a chybí vám podpora a pomoc ve vašem okolí?

Nevíte, jak překonat strach a obavy z neznámého?

Bojujete s náhlými změnami nálady, omezující únavou, pocity beznaděje až apatie?

Chcete najít nový smysl života a obnovit radost a harmonii?

Láká vás najít vnitřní klid a odvahu k vykročení do nového životního období?

Pokud jste odpověděla ANO na jednu nebo více otázek, věřte, nejste v tom sama.
Mnoho žen se potýká s podobnými problémy.
Ale nebojte se, nemějte obavy, mám pro vás řešení.

„Jen díky Anně jsem na sobě začala pracovat, ona odstartovala mou přeměnu, a za to jsem jí nesmírně vděčná. Je chápavá, umí jít ke kořenům problému a navodit naprostou důvěru.  Její vedení a rady byly vždy cenné a moc si vážím, že jsem mohla využít její vedení.“ Petra

Anna Bartošová

Jsem autorkou Akademie života, v rámci které sdílím své zkušenosti a znalosti nabyté z více než 15 leté práce především s ženami. Jako lektorka, terapeutka a koučka provázím ženy na cestě sebepoznávání a osobního rozvoje. 

V poslední době se více specializuji na pomoc a podporu žen v období klimakteria, menopauzy i v rámci prevence.

Mnoho žen, které prošly mými individuálními terapeuticko-koučovacími sezeními, nebo se zúčastnily mých online či offline kurzů a programů, objevilo nové perspektivy i nový smysl života a našlo sílu pro osobní transformaci. 

Přidejte se k nim i vy a díky mé unikátní metoda Emočního equilibria objevte svůj vlastní potenciál, své nové Já a projděte obdobím klimakteria a menopauzy bez zbytečného stresu a obav s grácií, radostí a sebevědomím.

3 kroky vědomého průchodu 

klimakteriem a menopauzou

1. krok 

Pochopení stavu

Hlubší poznání a pochopení, co se s vámi, s vaším tělem a psychikou děje během klimakteria a menopauzy, jaké jsou fyziologické změny a jak ovlivňují váš každodenní život.

2. krok 

Přijetí změn

Přijetí proměn a změn, které s sebou období klimakteria a menopauzy přináší. Jak přijmout změny jako přirozenou součást životního cyklu a začlenit je do svého každodenního života?

3. krok 

Aktivní řešení

Aplikace mé unikátní metody Emočního equilibria, souboru praktických nástrojů a technik, díky které vám ukážu cestu, jak procházet obdobím klimakteria a menopauzy bez zbytečného stresu a obav, s vědomím, že to zvládnete.

Pokud chcete procházet klimakteriem a menopauzou i díky těmto krokům, rezervujte si místo v programu

Možná už jste zkoušely...

... různé kurzy, programy, možná jste již přečetly kopu knížek a odborných článků a další různé způsoby, od kterých jste si slibovaly, že vám pomohou, ale zatím žádné zvláštní úlevy a výsledky necítíte. Možná to bylo i tím, že jste se zaměřily jen na fyzické projevy, ale bez celostního přístupu k vašemu stavu.

Pokud jste dosud nenašly účinné řešení, je možné, že potřebujete přístup, který zohledňuje vaše individuální potřeby a propojuje různé aspekty vašeho života.

Emoční equilibrium přináší nový rozměr péče o vaše zdraví tím, že se věnuje vašim emocím, duševnímu zdraví, celkovému pocitu pohody a současně nabízí i ošetření fyzických symptomů. 

 

Emoční equilibrium je stav emocionální/emoční rovnováhy a stability, ve kterém:

 • naučíte se efektivně zvládat své emoční reakce na různé situace a podněty ve svém životě
 • získáte schopnost přizpůsobit se změnám a stresovým situacím s klidem a vyvážeností, aniž byste se nekontrolovatelně poddávaly emocím nebo přehnaným reakcím
 • naučíte se rozpoznat, vyjádřit a řídit své emoce a udržovat pozitivní a zdravé mezilidské vztahy

Emoční equilibrium je soubor praktických doporučení, nástrojů a technik pro získání a udržení emoční rovnováhy, abyste mohla plně prožít každý den s radostí a spokojeností v různých náročných situacích, jakož i v období tak významných změn, které sebou přinášejí klimakterium a menopauza.

S Emočním equilibrium máte možnost objevit nový přístup k péči o sebe a dosáhnout skutečného uvolnění a transformace.

ALE POZOR!

Tento program není pro někoho, kdo si jen chce ulevit od nepříjemných projevů. 

Změna začíná od nás samotných. 

Program představuje práci, při které se ponoříme samy do sebe do takové hloubky, abychom pochopily a přijaly samu sebe i to, co sebou přináší klimakterium a menopauza, rozpustily a přenastavily svůj postoj, pohled, mindset a převzaly odpovědnost za svou realitu.

Pokud chcete vědomě procházet ať klimakteriem, menopauzou, či v rámci prevence se připravit na tato období, jste ochotné vnášet změny do svého života a přivítat své nové Já, které je v souladu s vašimi hodnotami a cíly,

PAK JSTE TADY SPRÁVNĚ.

Více jak 15 let zkušeností koncentrovaných do 
4 měsíců společné cesty vědomého průchodu
klimakteriem či menopauzou.

ALE POZOR!

Tento program není pro kohokoliv, kdo si jen chce ulevit od nepříjemných projevů. 

Změna začíná od nás samotných. 

Program představuje práci, při které se ponoříme samy do sebe do takové hloubky, abychom pochopily a přijaly samu sebe i to, co sebou přináší klimakterium a menopauza, rozpustily a přenastavily svůj postoj, pohled, mindset a převzaly odpovědnost za svou realitu.

Neočekávejte, že někdo bude za vás zpracovávat úkoly a cvičení. 

Takže, pokud skutečně chcete vědomě procházet ať klimakteriem, menopauzou, či v rámci prevence se připravit na tato období, jste ochotné vnášet změny do svého života a přivítat své nové Já, které je v souladu s vašimi hodnotami a cíly,

PAK JSTE TADY SPRÁVNĚ.

Více jak 15 let zkušeností koncentrovaných do 
4 měsíců společné cesty vědomého průchodu
klimakteriem či menopauzou.

Celý program má 10 modulů, které na sebe logicky, srozumitelně navazují a ve kterých půjdeme do hloubky tak, aby pro vás byl maximálně přínosný. 

Tady jsou jednotlivé moduly 

a na co se v nich zaměříme: 


Buďte aktivní tělesně, duševně i společensky.

S prvním modulem i přes jeho název se neváže žádné fyzické cvičení, jak byste možná na první pohled očekávaly.  

Naopak, zamyslíte se nad otázkou: Co právě teď v životě hledáte?

Jak si vůbec v životě stojíte - zda vás baví život, který žijete, zda jste spokojená, anebo zda byste ve svém životě přeci jen uvítala změnu a zlepšení. 

Klíčové a důležité pro to, co se nám v životě děje je naše ROZHODNUTÍ. 

To je téma, kterému se budeme věnovat v tomto modulu.

Vy se v řízené meditaci ocitnete na křižovatce, kde budete moci udělat rozhodnutí, jak dál chcete v životě pokračovat a tím nastartujete zlepšení v některé životní oblasti, či celkovou změnu ve svém životě. 

Klíčová uvědomění

* Životní spokojenost a štěstí jsou úzce spojeny s našimi rozhodnutími.

* Rozhodnutí, která činíme, mají zásadní vliv na to, jakým směrem se náš život ubírá. 

* Vždy máme možnost volby a rozhodnutí.

Udělejte si inventuru svého života

Tento modul je věnovaný skvělému praktické cvičení, které vám umožní:

Pochopit sama sebe: Inventura - vám umožní podívat se hluboko do svého života, udělat hloubkovou sondu do sebe sama a pochopit své hodnoty, cíle, touhy a priority. Tím získáte jasnější obraz toho, kdo jste, co vám ve skutečnosti dělá radost, co vám v životě chybí, připomenout si a znovu vytáhnout na povrch své touhy, přání, sny, ale také co už ve svém životdě nechcete.

Sebereflexi: Inventura - vám pomůže ocenit to pozitivní ve svém životě, uvědomit si, co jste již dosáhli, a získat tak pocit úspěchu, posílit svou sebedůvěru a motivaci do dalšího života. Současně vám pomůže určit témata, která potřebují pozornost, podporu či změnu a lépe se tak připravit na zvládání eventuální krize či adaptovat se na změnu. Můžete určit aktivity, které vám přinášejí nejvíce hodnoty, a eliminovat ty, které nejsou v souladu s vašimi zájmy.

Osobní rozvoj: Na základě inventury můžete identifikovat oblasti, ve kterých byste chtěli růst, rozvíjet se, com vám přináší radost, co vás stresuje a jak můžete svůj život udělat plnějším a smysluplnějším.  To může zahrnovat vzdělávání, zlepšení dovedností nebo prozkoumávání nových oblastí zájmu a zaměřit se tak na zlepšení kvality života. 

Klíčová uvědomění

* Minulost je zdrojem učení, nikoli omezení.

* Sebereflexe je klíčem k sebepoznání a seberozvoji.

* Každý z nás hraje v životě různé role, které nás obohacují o různé zkušenosti.

Ujasněte si své životní hodnoty.

V tomto modulu si uděláte revizi svých životních hodnot, což vám může poskytnout jasný rámec pro rozhodování a vedení svého života. 

V modulu se naučíte:

Identifikovat své životní hodnoty: Prozkoumat, co pro vás v životě skutečně má hodnotu a co je pro vás důležité. Tento proces vám pomůže lépe porozumět sama sobě a určit, co vás naplňuje a motivuje.

Zaměřit se na prioritní oblasti: Pomocí pochopení svých hodnot si uvědomíte, které oblasti života jsou pro vás nejdůležitější. Tímto způsobem můžete lépe určit, kam chcete směřovat svou energii a pozornost.

Rozhodovat se podle svých hodnot: Prozkoumání a pochopení hodnot vám pomůže se rozhodovat a jednat v souladu se svými životními hodnotami. Tento postup jí umožní žít autentický a smysluplný život, který je v souladu s jejími vnitřními přesvědčeními.
Tento modul je klíčovým krokem k tomu, aby žena mohla žít životem, který je pro ni autentický a naplňující, a který reflektuje její hluboké hodnoty a přesvědčení.

9e8116

Klíčová uvědomění

* Vaše hodnoty jsou kompasem vašeho života.

* Identifikace základních hodnot může poskytnout jasný rámec pro rozhodování a vedení života.

* Hodnoty nejsou neměnné a můžeme je v průběhu života měnit podle toho, jak se měníme i my.

Mějte svůj sen/cíl/touhu či motiv pro další život.

Tento modul vám dá kromě pádných argumentů a důvodů, proč zejména pro ženy v klimakteriu a v menopauze je tak velice důležité, aby měly svůj sen, cíl, touhu a důvod pro další život, tak i techniky a cvičení, jak s nimi pracovat. 

Stanovením si svého jasného snu/vize/cíle/touhy: 

Posílíte své vědomí toho, kam směřujete, jaký je váš smysl života.

Získáte silného motivátora, zdroje nové energie, odhodlání a vytvoření psychické pohody pro období, kdy se mohou objevovat fyzické a emoční změny.

Poslouží jako prevence depresí a úzkostí, které se v tomto období vyskytují, nebo zhoršují.

Vytvoříte nové vztahy a spojení s lidmi, kteří sdílejí podobné zájmy.

Posílíte sebevědomí a víru v osobní schopnosti, velice důležité pro období klimakteria a menopauzy, kdy se velice často objevuje nejistota a strach.

Klíčová uvědomění

* Chápejte svůj sen jako cestu, ne jako konečný cíl.

* Vzpomeňte, jak jste jako děti měly snad milion snů? Kde jsou, kde a proč jste je pohřbily? 

* Mít svůj sen/cíl/touhu může podporovat rozvoj osobního potenciálu a být příležitostí k novým začátkům.

Důvěřujte sama sobě, svému tělu a své intuici.

V tomto modulu najdete informace i techniky k tomu, abyste více prohloubila a posílila sebedůvěru a sebevědomí, podpořila naslouchání signálům svého těla a víru ve svou intuici. 

Naučíte se: 

Posilovat sebedůvěru: Prohloubíte a posílite důveru sama v sebe, ve své schopnosti, ve své hodnoty a prozkoumáte, jak důležité je přijímat sama sebe a své tělo s láskou a respektem.

Poslouchat své tělo: Podpoříte svou víru v naslouchání signálům, které vám posílá vaše tělo, a reagovat na ně vhodným způsobem. To vám umožní lépe porozumět svým potřebám a lépe se starat o své fyzické i duševní zdraví.

Následovat svou intuici: Získáte dovednosti potřebné k tomu, abyste naslouchala své intuici a důvěřovala svým instinktům a vnímání. 

Klíčová uvědomění

* Posílení sebedůvěry a intuice je klíčové pro zvládání změn a výzev spojených s klimakteriem, či menopauzou. Pomůže vám lépe se spojit se svým vlastním já a žít autentický a naplňující život.

* Buďte pozorné k signálům svého těla jako přínosným psychosomatickým informacím.?????

* Důvěřovat sama sebe, svému tělu a své intuici vám může pomoci uvolnit se od strachu a nejistoty a přinést větší sebevědomí a klid během této fáze života.

Převezměte odpovědnost za svůj život.

Přebírání zodpovědnosti za své zdraví a vědomý přístup k menopauze vám umožní aktivně ovlivňovat a zlepšovat svůj zdravotní stav a celkovou kvalitu života během tohoto období. Mějte na paměti, že každá žena prožívá menopauzu individuálně, a proto je důležité hledat personalizované rady a léčbu od odborníků na zdravotní péči.

přestat být obět, vynechat výmluvy a příběhy obětí,  ajak vystoupit z role oběti 

 

V modulu "Převezměte odpovědnost za svůj život" se žena v období klimakteria a menopauzy naučí:

Pochopit význam osobní odpovědnosti: Prozkoumá, co znamená převzít kontrolu nad svým životem a být zodpovědnou za své rozhodnutí a jednání. Porozumění této koncepci jí umožní lépe se orientovat v období změn spojených s klimakteriem a menopauzou.
Identifikovat oblasti, které lze ovlivnit: Naučí se rozlišovat mezi věcmi, na které má kontrolu, a těmi, na které nemá vliv. Tímto způsobem si uvědomí, na které oblasti svého života se může zaměřit a jak může aktivně přispět ke zlepšení svého stavu.
Přijmout rozhodnutí a jednat: Získá dovednosti a sebejistotu potřebnou k tomu, aby přijímala rozhodnutí a jednala v souladu se svými potřebami a přáními. Bude se učit, jak se vyrovnávat se změnami a nejistotou, které mohou být součástí tohoto životního období.
Tento modul je klíčovým krokem k tomu, aby žena mohla aktivně přispět ke svému vlastnímu blahobytu a pohodě během klimakteria a menopauzy. Pomáhá jí přijímat svůj život s odvahou a sebejistotou a hledat způsoby, jak dosáhnout svých cílů a plně prožít toto období s důstojností a sebevědomím.

 

Klíčová uvědomění

* Uvědomění, že odpovědnost není trest, ale svoboda.

* Přijetí skutečnost, že jenom vy máte kontrolu nad svými činy.

* Pochopení, že vy jste ten jediný člověk, který může změnit váš život.

Udržujte pozitivní vztahy se svým okolím
a získejte tak podporu od rodiny a přátel.

V této lekci jsme se zaměřili na budování a udržování pozitivních vztahů. Klíčovým uvědoměním bylo, že kvalitní vztahy vyžadují aktivní naslouchání, otevřenou komunikaci a vzájemnou podporu. Akční kroky:

 

1. **Empatii**: Každý den se snažte pochopit pocity a myšlenky jedné osoby.

2. **Komunikace**: Každý den se podělte o své pocity a myšlenky s jedním člověkem.

3. **Podpora**: Každý den nabídněte pomoc nebo podporu jednomu člověku.

Udržujte pozitivní vztahy v rodině, buďte v aktivním kontaktu se svými

známými a získejte tak podporu od rodiny a přátel.  KOTVA PRO DOBROU NÁLADU………………????? Podívat se na vztahy – i z inventury….. co zlepšit?.... žijeme život skrze vztahy, proto jsou tak důležité v našem životě

: Otevřená a upřímná komunikace

Učíme se mluvit o svých emocích bez obviňování.

Vytváříme síť lidí, kteří nás podporují a inspirují. MASTERMIND

Nabízíme pomoc, když je potřeba, a také ji umíme přijmout.

Trávíme čas s lidmi, kteří nás nabíjí energií.

 

Klíčová uvědomění

* Uvědomění, že odpovědnost není trest, ale svoboda.

* Přijetí skutečnost, že jenom vy máte kontrolu nad svými činy.

* Pochopení, že vy jste ten jediný člověk, který může změnit váš život.

Soustřeďte se na to, co chcete, aneb kam jde vaše pozornost.  

 

### Shrnutí lekce:

Ve dnešní lekci jsme se naučili, jak se soustředit na to, co skutečně chceme mít, namísto toho, abychom se zabývali tím, čeho se chceme vyhnout. Klíčové uvědomění je, že pozitivní myšlení a selektivní pozornost jsou naše nejlepší nástroje k dosažení toho, co chceme.

Připravte se na výpravu do své mysli. Budeme se učit, jak se soustředit na naše přání a cíle, nikoli na naše obavy a obavy. Nebude to lehké, ale výsledky stojí za to.

 

V modulu "Soustřeďte se na to, co chcete, aneb kam směřuje vaše pozornost?" se žena naučí:

Identifikovat své priority: Prozkoumá, co je pro ni skutečně důležité a hodnotné v životě. Pomocí této reflexe si uvědomí, na co chce svou pozornost zaměřovat a co ji skutečně naplňuje a motivuje.
Zaměřit se na pozitivní aspekty: Naučí se přesouvat svou pozornost na pozitivní a inspirativní prvky ve svém životě. Tímto způsobem si buduje optimismus a odolnost vůči negativním vlivům a stresovým situacím.
Pracovat s technikami mindfulness: Získá dovednosti a nástroje pro praktikování mindfulness a uvědomění si přítomného okamžiku. Tento přístup jí pomáhá udržovat klid a soustředění v každodenním životě a zlepšuje její schopnost řídit svou pozornost.
Tento modul pomáhá ženě v období klimakteria a menopauzy efektivně řídit svou pozornost a zaměřovat ji na to, co jí skutečně přináší radost a smysl v životě. Pomáhá jí budovat pozitivní a harmonický vztah k sobě samé a k okolnímu světu, což přispívá k celkovému pocitu pohody a vyrovnanosti.

 

Klíčová uvědomění

* Uvědomění, že odpovědnost není trest, ale svoboda.

* Přijetí skutečnost, že jenom vy máte kontrolu nad svými činy.

* Pochopení, že vy jste ten jediný člověk, který může změnit váš život.

Podpořte svou životní energii a dobrou náladu.

**Závěr lekce:**

Energie a nálada ovlivňují náš život více, než si uvědomujeme. Když máme energii a dobrou náladu, jsme schopni dosáhnout mnohem více. Z tohoto důvodu je důležité se naučit, jak správně nakládat s naší energií a náladou.

V modulu "Podpořte svou životní energii a dobrou náladu" se žena naučí:

Rozpoznat zdroje energie: Prozkoumá, co jí dodává energii a co ji vyčerpává. Tímto způsobem si uvědomí, jaké aktivity, lidé nebo prostředí ji oživují a posilují, a jaké naopak působí jako energetické vysávače.
Implementovat zdravé návyky: Naučí se implementovat zdravé životní návyky, které podporují zvýšení energie a zlepšení nálady. To může zahrnovat pravidelnou fyzickou aktivitu, vyváženou stravu, dostatek odpočinku a spánku, ale i relaxační techniky jako meditaci nebo jógu.
Pracovat s pozitivními myšlenkami: Získá dovednosti a strategie pro práci s pozitivními myšlenkami a afirmacemi, které podporují dobrou náladu a psychickou pohodu. Naučí se vnímat věci z pozitivního hlediska a hledat radostné momenty i v každodenních situacích.
Tento modul je klíčovým prvkem pro ženy v období klimakteria a menopauzy, protože jim pomáhá efektivně spravovat svou životní energii a zlepšovat svou náladu, což má pozitivní vliv na celkovou kvalitu jejich života. Pomáhá jim žít plnohodnotně a radostně i v obdobích změn a výzev.

 

Klíčová uvědomění

* Uvědomění, že odpovědnost není trest, ale svoboda.

* Přijetí skutečnost, že jenom vy máte kontrolu nad svými činy.

* Pochopení, že vy jste ten jediný člověk, který může změnit váš život.

V případě potřeby vyhledejte pomoc a péči.

V modulu "V případě potřeby v klimakteriu a menopauze vyhledejte pomoc a péči" se žena naučí:

Rozpoznat potřebu podpory: Prozkoumá, jaké jsou možné příznaky a obtíže spojené s klimakteriem a menopauzou, a naučí se rozpoznávat signály, které naznačují potřebu podpory a péče.
Komunikovat o svých potřebách: Naučí se aktivně komunikovat se svými blízkými, přáteli a odborníky o svých potřebách a obtížích. Tímto způsobem získá podporu a pochopení, které jí může pomoci lépe zvládnout přechodné období menopauzy.
Hledat odbornou pomoc: Získá informace o dostupných zdrojích podpory a péče, včetně možností terapie, poradenství nebo lékařského ošetření. Naučí se aktivně vyhledávat pomoc a péči, když ji potřebuje, a neváhat využít profesionální podpory.
Tento modul je klíčovým prvkem pro ženy v období klimakteria a menopauzy, protože jim pomáhá přijmout své potřeby a hledat podporu a péči, když ji potřebují. Pomáhá jim lépe zvládat přechodné obtíže spojené s tímto životním obdobím a udržovat si celkovou pohodu a kvalitu života.

Rozpoznání potřeby pomoci

  - Vědomí si svých hranic: Naučte se poznat, kdy je vaše zátěž příliš velká.

  - Pozorování znaků vyhoření: Naučte se rozpoznávat příznaky vyhoření a stresu.

  - Aktivní přístup: Nebuďte pasivní, přijměte situaci a podnikejte kroky k zlepšení.

 

### 2. Připuštění potřeby pomoci

  - Bez předsudků: Přijměte, že hledání pomoci není znakem slabosti, ale silou.

  - Emocionální otevřenost: Buďte otevřeni svým pocitům a potřebám.

  - Odstraňování bloků: Pochopíte, co vás brání v hledání pomoci.

 

### 3. Hledání vhodné pomoci

  - Průzkum možností: Zjistěte, jaké jsou vaše možnosti - terapeut, kouč, podpůrná skupina...

  - Vyhodnocení: Zvažte, jaká forma pomoci je pro vás nejvhodnější.

  - První krok: Naučte se, jak kontaktovat odborníka nebo skupinu.

 

### 4. Práce s pomocí

  - Otevřenost: Buďte otevřeni novým myšlenkám a postojům.

  - Aktivní spolupráce: Buďte aktivním účastníkem procesu, ne jen pasivním příjemcem pomoci.

  - Vytrvalost: Poznejte, že změna chvíli trvá a vyžaduje trpělivost.

 

### 5. Podpora v blízkém okolí

  - Hledání opory: Identifikujte lidi ve svém okolí, kteří vás mohou podporovat.

  - Komunikace potřeb: Naučte se vyjádřit své potřeby blízkým.

  - Přijímání pomoci: Naučte se přijímat pomoc a podporu od druhých.

 

## Shrnutí lekce

 

Tato lekce nás učila, jak rozpoznat potřebu pomoci a jak ji efektivně vyhledat. Uvědomili jsme si, že hledání pomoci není znakem slabosti, ale projevem síly. Naučili jsme se, jak komunikovat své potřeby a jak přijímat pomoc od druhých.

Klíčová uvědomění

* Uvědomění, že odpovědnost není trest, ale svoboda.

* Přijetí skutečnost, že jenom vy máte kontrolu nad svými činy.

* Pochopení, že vy jste ten jediný člověk, který může změnit váš život.

Záleží jen na vás, jak vy se rozhodnete.

Přirozeností ženy je být šťastná a spokojená, protože pak může být
šťastná a spokojená i její rodina a celý svět. 

A co mě přivedlo k tomuto komplexnímu přístupu řešení potíží? 
 
Jsou to moje vlastní dlouholeté zkušenosti z praxe a to jak v roli terapeutky, lektorky, tak i masérky.
Znáte rčení, že "všechno je v hlavě"? Ano? Zkuste ale pracovat s hlavou, když vám třeští bolestí, když jste celá orosená potem, máte návaly a kvůli únavě byste nejraději nevylezla ani z postele. 
 
Důležitý klíč pro zvládání nástrah přechodu a menopauzy je vytvořený podle mého kréda, které zní: 
 
 
Moje krédo: 
 
"Nejdřív maximálně eliminuj fyzické bolesti, abys pak mohla pracovat mentálně a měnit,
nebo odstraňovat programy a bloky tak, aby tě již více neomezovaly v životě
a dovolily ti rozlétnout se a užívat si krásy života."

A pokud mě zatím vůbec neznáte, pro přiblížení mé práce a mých aktivit jsem vybrala pár referencí a fotek.

Reference

„Když jsem přemýšlela několik dní po kurzu, co mi kurz dal a jaké to bylo, měla jsem v hlavě spoustu nových technik, zážitků, prožitků a zkušeností, sebe-poznání a uvědomění. Bylo toho tolik ve mě, stihli jsme neuvěřitelné množství věcí a přitom to byl úplně pohodový víkend, který jsme v podstatě proleželi a prospali😀 ale udělali jsme tolika práce na sobě samotných! wow! Nicméně teď když na to koukám s odstupem více jak dvou měsíců, tak vidím ty opravdové změny – lépe řečeno transformace. Změna prý vychází z vnějšího světa, nicméně já musím přiznat, že díky Vám jsem prožila opravdovou transformaci – a to zevnitř mě! Kolečka se přecvakly, vědomí se přenastavilo, změnil se mi pohled na mě, na můj život a na moje rodiče! udělala jsem kvantový skok ve vztahu k mým rodičům! Předešlý celý rok jsem chodila k psycholožce, abych dokázala vstřebat vztah s našima, určitě to pomáhalo, malými krůčky jsem se učila koukat se jinak na sebe a na ně a objevovat zádrhele, nicméně s Vámi to teprve nabralo směr a jízdu! Taky vím, že to není za mnou, naopak se otevřely dveře a jsem na cestě, jsou a budou tu výzvy, ale chci jít kupředu!… Děkuji za Vaši práci“
K.J.účastnice živého semináře
"Noblesa. Tohle slovo charakterizuje Aničku. Noblesa, laskavost, profesionalita. Zúčastnila jsem se prožitkového workshopu Uzdravení Vnitřního dítěte .Celý seminář vedla Anička citlivě, laskavě, velmi profesionálně. Práce s Vnitřním dítětem pro mě byla velmi zajímavá, díky mé odvaze a Aničky vedení jsem dokázala nahlédnout do své prenatální minulosti a projít si časový úsek prvních několika let života. Bylo úžasné sledovat, co se uvnitř mě odehrávalo. Celý workshop mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem, pomohl mi pochopit, proč mám vztah ke svým rodičům, jaký mám. Prostě mi otevřel oči. Už nesoudím. Rodiče, partnera, lidi kolem sebe. Tedˇuž vím, že každý z nás má své Vnitřní dítě více či méně „nemocné“. Myslím si, že kdybychom my všichni uzdravili své Vnitřní dítě, bylo by na světě krásně. Nebyla by závist, zloba, neměli bychom nízké sebevědomí, měli bychom se navzájem rádi. Za to, že mě Anička tímto procesem tak citlivě provedla, jí patří veliký dík. Moc se těším na další setkání."
Jana Bednárčikováúčastnice živého semináře
"I have been receiving massages from Anna Bartosova for many years. She is a very talented masseuse and has helped me with some physical problems as well as helping me relax and that is a real challenge. Anna, creates a calming environment in her studio and always asks if I am comfortable. We live in Prague during the summer months and Anna is one of the treasures of this great city." (Překlad: "Na masáže chodím k Anně Bartošové již mnoho let. Je velmi talentovaná masérka a pomohla mi s některými fyzickými problémy a pomohla mi také relaxovat, což je skutečná výzva. Anna ve svém studiu vytváří uklidňující prostředí a stále se ptá, zda se cítím příjemně. Žijeme v Praze v letních měsících a Anna je jedním z klenotů tohoto skvělého města.")
Joyce Simardprofessor and founder www.namastecare.com
"Seminář u lektorky Aničky Bartošové mě velice překvapil svým přínosem nejen do mé duchovní sféry, ale hlavně do běžného života. Ráda bych ještě jednou touto cestou poděkovala Aničce, že s její pomocí, radou a prostřednictvím mi pomohla najít lepší cestu nejen k mým rodičům, ale hlavně k sobě – k mému vnitřnímu dítěti, kde můžu teď i sama napravovat co nebylo v pořádku. Vedení probíhalo formou kresby, psaním a hlavně meditací ve velice příjemném prostředí doprovázeném jemnou meditační hudbou. Vřele doporučuji všem, co nechápou proč se jim něco děje pořád dokola."
Ivaúčastnice živého kurzu
„Tento seminář ke mě přišel jako modré z nebe ve chvíli kdy už jsem přestala doufat, že by mi mohlo něco pomoci dostat se z toho dlouhodobě náročného období zase, alespoň na chvíli, ven. Protože už jsem měla téma vnitřní dítě nastudováno v minulosti, myslela jsem si, že to asi úplně nebude pro mě, ale přece jen jsem to zkusila. Ale to jsem se mýlila. Anička je člověk opravdu na svém místě a skvělý terapeut a to se mi během semináře opět potvrdilo. Otevřela ve mě témata, která jsem kdysi dávno v sobě hluboko uzavřela a nedocházelo mi, že mi způsobují problémy v přítomném životě. Díky semináři jsme pochopila proč se mi ty věci teď dějí a nyní vím na čem a jak pracovat. Aničko ještě jednou Vám moc děkuji. Vrátila jste mi sílu do života a ukázala co dělat jinak, abych mohla být sama sebou. Vím, že je teď spousta práce na mě samotné, ale díky Vám, vím jak na to."
Pavlínaúčastnice živého semináře
"Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo – v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,"
Adrianaúčastnice živého kurzu

Možná se teď pro ujištění ptáte:

„Aničko, takže ten KLÍČ mi otevře dveře k návodu, jak řešit nástrahy přechodu a menopauzy? Je to tak?“

Menopauza -
okamžik 
vnitřního probuzení.
 
Zamyšlení se nad dosavadním životem a nad svou cestou dál.

To přináší sebou nová uvědomění, ale i nové pohledy
a přístupy k životním situacím, ve kterých se ocitáme.

Klíč otevře prostor i pro toto zamyšlení, vnitřní práci a pro setkání sama se sebou.

 

K L Í Č

pro hravé zvládání nástrah přechodu a menopauzy

Z mých dlouholetých zkušeností jsem vybrala to nejdůležitější a sestavila jsem:

 

8 týdenní online program

jako kompaspro hravé zvládání nástrah přechodu a menopauzy

Získáte návod a postupy

jak se vypořádat s fyzickými a psychickými potížemi. 

Hodnota kurzu je Kč 9 700,-

Je to dost, nebo málo? Záleží na vás, na kolik si ceníte své zdraví, protože tuto sumu na druhou stranu klidně vydáte např.: 

 • jeden víkendový wellness pobyt
 • nový model kabátu

Vy nyní pouze ZA ČÁST této částky získáte techniky, které vám vysvětlím a díky kterým se naučíte: 

 • jak pracovat se svým vnitřním Já
 • jak postavit sama sebe na první místo
 • jak udělat inventuru sama v sobě a objevit stále skrytý potenciál
 • jak najít čas pro sebe a vytvořit si důležité rituály pro další růst
 • jakými vhodnými produkty můžete omezit nepříjemné projevy
 • jaká doprovodní úskalí a nástrahy nepodceňovat 

V každém kroku najdete videa pro pochopení daného tématu.  

A díky různým cvičením, technikám a úkolům všechno budete moci OKAMŽITĚ přenést do praxe!

NYNÍ NASTAL TEN PRAVÝ ČAS!

Mám pro vás totiž skvělou nabídku:

Začátek programu je 31. března 2024!

Celý 8 týdenní program nyní nabízím V PŘEDPRODEJI se slevou

50 %

a místo Kč 9 700,-

zaplatíte nyní pouze Kč 4 850,-

BONUSY:

 

1.) 4 denní minikurz Vnitřní holka - v ceně 780 Kč

 

2.) Start do života - video sekce v ceně 550 Kč - (s čím přicházíme na tento svět, úrovně duše, skupiny duší, vývojové úkoly, porodní fáze, zdroj osobní síly)

 

3.) 3x Společné online setkání - společné sdílení, reakce a odpovědi na vaše dotazy, co vás zajímá, s čím potřebujete pomoct a podpořit.  

 

 

Cesta, která vás dovede zpět k vaší vnitřní síle,
harmonii, radosti a spokojenosti.

Proto vám nenabízím v první řadě online kurz jako takový – ale cestu, po které můžeme jít v určitých úsecích společně. Můžeme si vzájemně pomáhat, podporovat se, inspirovat, něco spolu prožít a pochopit. Také se můžeme na chvíli rozejít, abychom se vzápětí opět sešly, posdílely své zkušenosti, dojmy, emoce, pocity a podpořily se na své další cestě. 

„Ty sama buď tou změnou, kterou toužíš vidět ve světě!“

 

Mahátma Gándhí

Vy určitě sama nejlépe víte, co pro vás tento kurz může znamenat, co vám může přinést:

Můžete se trápit:

 • nepříjemnými stavy, návaly horka, pocením
 • změnami nálad, podrážděností, bolestí hlavy
 • stavy nekonečné únavy až deprese
 • apatií, nezájmem o okolí
 • inkontinencí

Anebo můžete:

 • být plná energie, radosti a vitality
 • eliminovat projevy přechodu a menopauzy
 • získat lepší kvalitu života
 • tvořit si svoji cestu naplněného života
 • posílit svou sebelásku a sebehodnotu

 

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI, ZDA TENTO KURZ JE VHODNÝ KONKRÉTNĚ PRO VÁS, ZAREZERVUJTE SI 20 MINUTOVOU ONLINE KONZULTACI, KDE vaši konkrétní situaci probereme a 

Nejčastěji kladené otázky

Kde vzít ten čas sledovat videa a dělat si cvičení?

Naprosto vám rozumím. Já sama mám také málo času, jsme na tom úplně stejně. Proto jsou má videa připravovaná bez zbytečných omáček. Jasně a zřetelně se dostaneme k jádru věci a předám vám důležité informace, se kterými pak můžete dále pracovat.

Ještě nejsem v přechodu. Je pro mě tento kurz vhodný?

Jestli vám záleží na vašem zdraví, tak je tento kurz určitě i pro vás a to podle jedné z největších zásad intimního zdraví: 3P = Prevence, Prevence, Prevence! Nejen, že budete připravena na toto nadcházející období, ale budete především pracovat na vztahu sama k sobě, dobíjet se energií, vytvoříte si své vlastní rituály, které vám usnadní život – to určitě stojí za to a je to vhodné v kterémkoliv věku.

Je potřeba být online přítomen v konkrétní termíny a časy?

Ne, není to potřeba. Online program má obrovskou výhodu v tom, že termíny a časy si určujete vy sama, jak se vám to hodí.

Musí se jít v kurzu krok za krokem?

Ne, není to důležité. Můžete si vybrat, kterým krokem začnete a jak je budete kombinovat. Jdete svým vlastním tempem a jednotlivými kroky tak, jak si zpracováváte své věci a jak se cítíte v pohodě, abyste mohla pokračovat dál.Kroky jsou spíše symbolické a snaží se říct, že když se vrhnete na celek, málokdy něco dokončíte. Vždy je lepší si tzv. velkého slona rozporcovat. A pokud se třeba i motáte v nějakém nepříjemném kruhu, o to víc. To je efektivní způsob, jak můžete ve svém životě změnit i to, co se vám dosud nedařilo.

Mohu se zúčastnit kurzu, když jsem muž?

Žel ne, tento program je určený výhradně ženám. Pokud ale jste muž a nějakým způsobem se k vám dostala tato stránka, tak jí můžete buď zavřít, anebo je mnohem lepší ji přeposlat ženě ve svém okolí (partnerce, dceři, babičce, tchýni, sousedce, kolegyni...), třeba jako projev vaší úcty k ženám.

Je na kurz poskytována záruka vrácení peněz?

Myslíte vrácení peněz v případě, že by vám kurz nepomohl? Ne, není. Rozhodně to není proto, že by tento kurz nebyl kvalitní, že bych si za ním nestála, právě naopak! Co je ale pro vás rozhodující, zda si tento kurz koupíte, či nikoliv? Aby kurz nebyl drahý, nebo aby byl účinný a pomohl vám? Celý program vám může změnit život, pokud vy se pro tu změnu rozhodnete a dodržíte doporučení z jednotlivých kroků celého programu. Jenže toto já neovlivním. To je na vás. Nemohu vám dát záruku na něco, co nemohu ovlivnit. Ale věřím, že svého zdraví si vysoce ceníte, a že využijete celý program pro to, abyste změnila ve svém životě to, s čím nejste spokojená.

Většina žen, které se zajímají o přechod a menopauzu se rozhoduje právě pro komplexní přístup jako důležitý KLÍČ péče sama o sebe, který představuje právě tato hravá cesta zvládání nástrah tohoto období. 

 

Vyplňte svou přihlášku do online programu, 

nemůžete nic ztratit, můžete JEN ZÍSKAT! NENÍ NA CO ČEKAT!

 

Začátek programu je 31. března 2024!

Cena za celý 8 týdenní online programu, včetně bonusu, je nyní pro vás V PŘEDPRODEJI:

 Kč 9 700,-

POUZE za Kč 4 850,-

BONUS:

 

1.) 4 denní minikurz Vnitřní holka v ceně 780 Kč

2.) Start do života - video sekce v ceně 550 Kč - (s čím přicházíme na tento svět, úrovně duše, skupiny duší, vývojové úkoly, porodní fáze, zdroj osobní síly)

 

3.) 3x Společné online setkání - společné sdílení, reakce a odpovědi na vaše dotazy, co vás zajímá, s čím potřebujete pomoct a podpořit.  

 

Kdy jindy, když ne teď!

ROZHODNUTÍ JE JEN NA VÁS, CO SE SVÝM ŽIVOTEM UDĚLÁTE

Těším se na vás ❤