Leták DESATERA + klíčová uvědomění ZDARMA:

Řešení pro ženy v klimakteriu a menopauze.

Nejvýhodnější cena už jen:

NAJDĚTE KLID

V BOUŘI KLIMAKTERIA A MENOPAUZY. 

PRYČ S DNY PLNÝMI ÚNAVY, PODRÁŽDĚNOSTI, DEPRESE A STRACHU
DÍKY MÉ UNIKÁTNÍ METODĚ CESTA EMOČNÍHO EQUILIBRIA.

V mentoringovém programu DESATERO PRO KLIMAKTERIUM A MENOPAUZU se s mým osobním vedením a s využitím metody Cesta emočního equilibria naučíte, jak vnímat toto období ne jako konec, ale jako vzácnou příležitost pro osobní růst a nový začátek.
Naučíte se, jak projít obdobím plném výzev sebevědomě, s důstojností, plná energie a radosti.
A to i přes veškeré výzvy, které vám nyní připadají nepřekonatelné.

 

Počet účastnic je limitován.

Prožíváte i vy tyto situace?

Zažíváte návaly tepla či chladu, nespavost, nervozitu, ztrátu libida a nevíte, jak se s tím vypořádat?

Máte pocit, že jste na všechno sama, nikdo ve vašem okolí nechápe, čím procházíte, chybí vám podpora a pomoc?

Prožíváte změny nálady jako na houpačce, podrážděnost, pocity smutku a zvýšenou plačtivost?

Cítíte, jak se vaše sebevědomí zmenšuje a máte pocit, že ta nejlepší léta už máte za sebou?

Cítíte se jako v pasti mezi touhou pochopit a přijmout nastávající změny a strachem z toho, co neznámého vám to přinese do života?

Bojujete s omezující únavou, pocity beznaděje, deprese až apatie, které narušují váš každodenní život?

Obáváte se, že kvůli únavě, nevyspání a nedostatku koncentrace se zhorší vaše pracovní výkonnost, nebo že vaši práci nebudete zvládat?

Pokud jste odpověděla ANO na jednu nebo více otázek, věřte,
NEJSTE V TOM SAMA.
Mnoho žen se potýká s podobnými problémy a pocity.

Žel, i v dnešní době je stále ještě klimakterium a menopauza  tabuizované a přehlížené téma.

 • Neustále je na ženy vyvíjen tlak a očekává se výkon, produkce, růst, vytváření nových věcí, ale přehlížejí se změny, které se sebou toto období přináší.
 • Ženy se tak často cítí nepochopené, neslyšené, osamělé, stahují se do ústraní a nezřídka propadají smutku a depresím. 
 • Mnoho žen má pocit, že jediné, co jim zůstává, je toto období přetrpět.

Víte ale,
že to tak nemusí být?

Zastavte se na chvilku, zavřete oči a představte si:

 • Jaké by to bylo, probouzet se ráno s pocitem radosti, mít více času sama pro sebe a být plná energie a odhodlání do nových činností?
 • Jaké by to bylo maximálně omezit změny nálad, únavu, nevyspání, zbavit se pocitů smutku a deprese? 
 • Jaké by to bylo mít šanci vyzkoušet to, co jste si vždy přála, ale zatím k tomu neměla dost odvahy či energie a naplnit si své touhy a sny? 

(Klidně si nyní na chvilku zavřete oči, udělejte nádech-výdech a představte si sama sebe při všech těch činnostech a aktivitách, které vás baví a jak si plníte své sny a touhy, které vám nyní utíkají mezi prsty).

Toto všechno můžete prožívat i vy,
když si dovolíte projít programem

DESATERO PRO KLIMAKTERIUM A MENOPAUZU

s využitím mé unikátní metody Cesta emočního equilibria.

„Jen díky Anně jsem na sobě začala pracovat, ona odstartovala mou přeměnu, a za to jsem jí nesmírně vděčná. Je chápavá, umí jít ke kořenům problému a navodit naprostou důvěru.  Její vedení a rady byly vždy cenné a moc si vážím, že jsem mohla využít její vedení.“ Petra

Anna Bartošová

Jsem autorkou Akademie života, v rámci které sdílím své zkušenosti a znalosti nabyté z více než 15 leté práce především s ženami. Jako lektorka, terapeutka a koučka provázím ženy na cestě sebepoznávání a osobního rozvoje. 

V poslední době se více specializuji na pomoc a podporu žen v období klimakteria, menopauzy i v rámci prevence.

Mnoho žen, které prošly mými individuálními terapeuticko-koučovacími sezeními, nebo se zúčastnily mých online či offline kurzů a programů, objevilo nové perspektivy i nový smysl života a našlo sílu pro osobní transformaci. 

Přidejte se k nim i vy a díky mé unikátní metodě Cesta emočního equilibria objevte svůj vlastní potenciál, své nové Já a projděte obdobím klimakteria a menopauzy bez zbytečného stresu a obav s grácií, radostí a sebevědomím.

I vy můžete...

 • být plná energie, radosti a vitality
 • získat lepší kvalitu života
 • být vnitřně vyrovnaná sama se sebou
 • konečně si plnit své sny a přání
 • eliminovat návaly, pocení, únavu

Chápu vaše obavy a strachy.

 • Věřte mi, že rozumím vaši frustraci a obavám.
 • Vím, jaké to je cítit se ztracená v bludišti informací a rad, které si často protiřečí.
 • Znám tu touhu najít řešení, které by vám pomohlo cítit se opět silná, sebevědomá a plná života. 

Proto jsem 4 měsíční mentoringový program rozdělila na
3 jednotlivé kroky
tak,
abyste mohla postupovat krok za krokem, vytvořit si jasný obraz toho, co se s vámi děje, získat  směr a podporu na své cestě. 

3 kroky vědomého průchodu 

klimakteriem a menopauzou

1. krok

Pochopení stavu

Hlubší poznání a pochopení toho, co se s vámi, s vaším tělem a psychikou děje během klimakteria a menopauzy. 

Jaké jsou fyziologické změny a jak ovlivňují váš každodenní život.

2. krok

Přijetí změn

Přijetí proměn a změn, které s sebou období klimakteria a menopauzy přináší.

Jak přijmout změny jako přirozenou součást životního cyklu a začlenit je do svého každodenního života.

3. krok

Nová cesta

Aplikace mé unikátní metody Cesta emočního equilibria, díky které vám ukážu možnosti, jak procházet obdobím klimakteria a menopauzy bez zbytečného stresu a obav, s vědomím, že to zvládnete.

Rezervujte si své místo v programu 

Možná už jste zkoušely...

... různé kurzy, programy, možná jste již přečetly kopu knížek a odborných článků a další různé způsoby, od kterých jste si slibovaly, že vám pomohou, ale zatím žádné zvláštní úlevy a výsledky necítíte. Možná to bylo i tím, že jste se zaměřily jen na fyzické projevy, ale bez celostního přístupu k vašemu stavu.

Pokud jste dosud nenašly účinné řešení, je možné, že potřebujete přístup, který zohledňuje vaše individuální potřeby a propojuje různé aspekty vašeho života. A to najdete v mé unikátní metodě. 

Moje unikátní metoda

Cesta emočního equilibria

přináší nový rozměr péče o vaše zdraví tím, že se věnuje vašim emocím, duševnímu zdraví, celkovému pocitu pohody a současně nabízí i ošetření fyzických symptomů. 

Emoční equilibrium je stav emocionální rovnováhy a stability, který se projevuje:

 • efektivním zvládáním svých emočních reakcí na různé situace a podněty ve vašem životě
 • schopností přizpůsobit se změnám a stresovým situacím s klidem a vyvážeností, aniž byste se nekontrolovatelně poddávaly emocím nebo přehnaným reakcím
 • v rozpoznání, vyjádření a řízení svých emocí a udržování pozitivních a zdravých mezilidských vztahů

Cesta emočního equilibria pro klimakterium a menopauzu je 9ti krokový postup a soubor praktických doporučení, nástrojů a technik pro získání a udržení emoční rovnováhy, vycházející z doporučeného DESATERA tak, abyste mohla plně prožít každý den s radostí a spokojeností v různých náročných situacích, jakož i v období tak významných změn, které sebou přinášejí klimakterium a menopauza.

Cesta emočního  equilibria vám pomůže znovu objevit vaše pravé já a posunout se od pocitů nejistoty, strachu a obav až k plnění si svých snů a přání. 

Díky této metodě začnete vnímat klimakterium a menopauzu ne jako konec, ale jako vzácnou příležitost pro osobní růst, nový začátek a naučíte se využít stávající bariéry ve svůj prospěch.

Cesta emočního equilibria je postavena na pochopení a integraci vašich emocí, což přináší hlubokou vnitřní rovnováhu a s ní spojené dlouhodobé zlepšení fyzického i psychického stavu.

Je navržena tak, aby:

 • vám pomohla, pokud trpíte typickými symptomy klimakteria a menopauzy, od emoční nestability po fyzické potíže jako jsou návaly horka a chladu, podrážděnost, snížené libido
 • naučila vás, jak si udržet energii, svěžest a pohodu, abyste mohla opět spát klidně celou noc, bez toho abyste se probouzela s pocitem úzkosti nebo nervozity
 • nabídla nástroje k zvládání každodenního života s úsměvem a sebevědomím, aniž byste musela obětovat svoje já a své potřeby.

Výsledkem bude život v plné energii, radosti a s nezávislostí na vnějších okolnostech.

Staňte se paní své menopauzy, místo toho, aby ona ovládala vás.

Objevte nový přístup k péči o sebe a dosáhněte skutečného uvolnění a transformace.

Více jak 15 let zkušeností koncentrovaných do 
4 měsíců společné cesty vědomého průchodu
klimakteriem či menopauzou.

DESATERO

PRO KLIMAKTERIUM A MENOPAUZU

je váš

Osobní průvodce

 • pomůže vám porozumět svému tělu a emocím
 • zaměříte se na přijetí změn, které toto období přináší
 • naučí vás, jak pečovat o své fyzické a duševní zdraví
 • poskytne vám konkrétní nástroje, praktické rady a cvičení, jak zvládat toto náročné období

Životní kompas

 • umožní vám získat kontrolu nad svým životem
 • nasměřuje vaši pozornost a energii žádoucím směrem
 • poskytne vám potřebnou sílu, podporu a motivaci
 • ukáže vám, jak můžete využít své zkušenosti a znalosti k posílení vlastní hodnoty a sebedůvěry

Energetický magnet

 • přitahuje vás zpět k vašemu novému Já
 • posiluje vaše sebevědomí 
 • pomáhá vám objevit nové zdroje síly a radosti
 • přitahuje pozitivní změny a ukazuje vám jasný směr, jak zvládat toto náročné období s klidem a vyrovnaností

Program má 10 modulů, které na sebe logicky a srozumitelně navazují
a ve kterých půjdeme do hloubky tak, aby pro vás jednotivé moduly byly maximálně přínosné. 

V každém modulu najdete

EDUKAČNÍ VIDEA

EFEKTIVNÍ TECHNIKY A CVIČENÍ

PRAKTICKÉ METODY A DOPORUČENÍ

PRACOVNÍ LISTY


Tady jsou jednotlivé moduly 

a co se v nich naučíte


Rozhodnutí a slib

Buďte společenky aktivní. 

První modul přináší zamyšlení nad otázkou: Co právě teď v životě hledáte?

Jak si vůbec v životě stojíte - zda vás baví život, který žijete, jak jste spokojená, či nespokojená a zda byste uvítala změnu či zlepšení. 

Klíčové a důležité pro to, co se nám v životě děje je naše rozhodnutí. Rozhodnutí, jak dál chci žít svůj život.

To je téma, kterému se budeme věnovat v tomto modulu.

Vy se v řízené meditaci ocitnete na křižovatce, kde budete moci udělat rozhodnutí, jak dál chcete v životě pokračovat a tím nastartujete zlepšení v některé životní oblasti, či celkovou změnu ve svém životě. 

Klíčová uvědomění

* Životní spokojenost a štěstí jsou úzce spojeny s našimi rozhodnutími.

* Rozhodnutí, která činíme, mají zásadní vliv na to, jakým směrem se náš život ubírá. 

* Vždy máme možnost volby a rozhodnutí.

Životní inventura

Uděláte si inventuru svého života

Tento modul je věnovaný skvělému praktickému cvičení, které vám umožní:

 • Pochopit sama sebe: podívat se hluboko do svého života, udělat hloubkovou sondu do sebe sama a pochopit své hodnoty, cíle, touhy a priority. Tím získáte jasnější obraz toho, kdo jste, co vám ve skutečnosti dělá radost, co vám v životě chybí, připomenout si a znovu vytáhnout na povrch své touhy, přání, sny, ale také co už ve svém životě nechcete.
 • Sebereflexi: Inventura - vám pomůže ocenit to pozitivní ve svém životě, uvědomit si, co jste již dosáhla, a získat tak pocit úspěchu, posílit svou sebedůvěru a motivaci do dalšího života. Současně vám pomůže určit témata, která potřebují pozornost, podporu či změnu a vy se tak lépe můžete připravit na zvládání eventuální krize či adaptovat se na změnu. Můžete určit aktivity, které vám přinášejí nejvíce hodnoty, a eliminovat ty, které nejsou v souladu s vašimi zájmy.
 • Osobní rozvoj: Na základě inventury můžete identifikovat oblasti, ve kterých byste chtěli růst, rozvíjet se, com vám přináší radost, co vás stresuje a jak můžete svůj život udělat plnějším a smysluplnějším.  To může zahrnovat vzdělávání, zlepšení dovedností nebo prozkoumávání nových oblastí zájmu a zaměřit se tak na zlepšení kvality života. 

Klíčová uvědomění

* Minulost je zdrojem učení, nikoli omezení.

* Sebereflexe je klíčem k sebepoznání a seberozvoji.

* Každý z nás hraje v životě různé role, které nás obohacují o různé zkušenosti.

Životní hodnoty

Ujasníte si své životní hodnoty.

V tomto modulu si uděláte revizi svých životních hodnot, což vám poskytne jasný rámec pro rozhodování a vedení svého života. 

V modulu se naučíte:

 • Identifikovat své životní hodnoty: Prozkoumat, co pro vás v životě skutečně má hodnotu a co je pro vás důležité. Tento proces vám pomůže lépe porozumět sama sobě a určit, co vás naplňuje a motivuje.
 • Zaměřit se na prioritní oblasti: Pomocí pochopení svých hodnot si uvědomíte, které oblasti života jsou pro vás nejdůležitější. Tímto způsobem můžete lépe určit, kam chcete směřovat svou energii a pozornost.
 • Rozhodovat se podle svých hodnot: Prozkoumání a pochopení hodnot vám pomůže se rozhodovat a jednat v souladu se svými životními hodnotami. Tento postoj vám umožní žít autentický a smysluplný život, který je v souladu s vašími vnitřními přesvědčeními.

Tento modul je klíčovým krokem k tomu, abyste mohla žít život, který je pro vás autentický a naplňující, a který reflektuje vaše hluboké hodnoty a přesvědčení.

Klíčová uvědomění

* Vaše hodnoty jsou kompasem vašeho života.

* Identifikace základních hodnot může poskytnout jasný rámec pro rozhodování a vedení života.

* Hodnoty nejsou neměnné a můžeme je v průběhu života měnit podle toho, jak se měníme i my.

Smysl života

Najdete svůj sen/cíl/touhu či motiv pro další život

Tento modul vám dá kromě pádných argumentů a důvodů, proč, zejména pro ženy v klimakteriu a v menopauze, je tak velice důležité, aby měly svůj sen, cíl, touhu a důvod pro další život, tak i techniky a cvičení, jak s nimi pracovat. 

Stanovením si svého jasného snu/vize/cíle/touhy: 

 • Posílíte své vědomí toho, kam směřujete, jaký je váš smysl života, čím a jak chcete naplnit svůj život.
 • Získáte silného motivátora, zdroje nové energie, odhodlání a vytvoření psychické pohody pro období, kdy se mohou objevovat fyzické a emoční změny.
 • Poslouží jako prevence depresí a úzkostí, které se v tomto období vyskytují, nebo zhoršují.
 • Vytvoříte nové vztahy a spojení s lidmi, kteří sdílejí podobné zájmy.

Posílíte sebevědomí a víru v osobní schopnosti, velice důležité pro období klimakteria a menopauzy, kdy se velice často objevuje nejistota a strach.

Klíčová uvědomění

* Chápejte svůj sen jako cestu, ne jako konečný cíl.

* Vzpomeňte, jak jste jako děti měly snad milion snů? Kde jsou, kde a proč jste je pohřbily? 

* Mít svůj sen/cíl/touhu může podporovat rozvoj osobního potenciálu a být příležitostí k novým začátkům.

Důvěra v sebe

Začnete důvěřovat sama sobě, svému tělu a své intuici.

V tomto modulu najdete informace i techniky k tomu, abyste více prohloubila a posílila sebedůvěru a sebevědomí, podpořila naslouchání signálům svého těla a víru ve svou intuici. 

Naučíte se: 

 • Posilovat sebedůvěru: Prohloubíte a posílite důveru sama v sebe, ve své schopnosti, ve své hodnoty a prozkoumáte, jak důležité je přijímat sama sebe a své tělo s láskou a respektem.
 • Poslouchat své tělo: Podpoříte svou víru v naslouchání signálům, které vám posílá vaše tělo, a reagovat na ně vhodným způsobem. To vám umožní lépe porozumět svým potřebám a lépe se starat o své fyzické i duševní zdraví.
 • Následovat svou intuici: Získáte dovednosti potřebné k tomu, abyste naslouchala své intuici a důvěřovala svým instinktům a svému vnímání. 

Klíčová uvědomění

* Posílení sebedůvěry a intuice je klíčové pro zvládání změn a výzev spojených s klimakteriem, či menopauzou. Pomůže vám lépe se spojit se svým vlastním já a žít autentický a naplňující život.

* Buďte pozorné k signálům svého těla jako přínosným psychosomatickým sdělením o tom, co se s vámi, s vaším tělem a s vaším zdravím děje. 

* Důvěřovat sama sebe, svému tělu a své intuici vám může pomoci uvolnit se od strachu a nejistoty a přinést větší sebevědomí a klid během této fáze života.

Převzetí odpovědnosti

Převezmete odpovědnost za svůj život.

Přebírání odpovědnosti za své zdraví a vědomý přístup v období klimakteria a menopauzy vám umožní:

 • Aktivně ovlivňovat a zlepšovat svůj zdravotní stav a celkovou kvalitu života během tohoto období.
 • Lépe se orientovat v tomto období plném změn a výzev. 
 • Získat dovednosti a sebejistotu potřebnou k tomu, abyste přijímala rozhodnutí a jednala v souladu se svými potřebami a přáními
 • Uvědomit si, jak můžete aktivně přispět ke zlepšení svého celkového stavu, vlastního blahobytu a pohodě během klimakteria a menopauzy. 

Klíčová uvědomění

* Uvědomění, co znamená převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. 

* Přijetí skutečnosti, že jenom vy máte kontrolu nad svými činy.

* Pochopení, že vy jste ten jediný člověk, který může změnit váš život.

Pozitivní vztahy

Naučíte se, jak si tvořit pozitivní vztahy a získat tak podporu od rodiny a přátel.

Vztahy hrají klíčovou roli v našem životě. Vztahy jsou základem naší sociální podpory, emocionálního naplnění a osobního rozvoje.

Pro ženy v období klimakteria a menopauzy je velice přínosné mít kromě podporující rodiny i skupinu stejně naladěných žen pro vzájemnou podporu, pochopení a pomoc. 

Benefity, které to přináší: 

 • Podpora a sdílení: Vytvoření bezpečného a podporujícího prostředí pro sdílení osobních zkušeností, emocí, obav a snížení pocitu izolace a osamělosti.
 • Empatická podpora: Porozumění emocionálním potřebám a výzvám spojenými s klimakteriem a menopauzou, která poskytuje ženám pocit porozumění a solidarity. 
 • Informační zdroj: Možnost sdílení informací, zkušeností a tipů, což může vést k lepšímu porozumění a lépe informovaným rozhodnutím ohledně péče o své zdraví. 
 • Motivace a povzbuzení: Rodina i skupina žen může být zdrojem motivace, povzbuzení a podpory pro získání síly a odhodlání zvládnout tuto životní fázi.

Klíčová uvědomění

* Kvalitní vztahy vyžadují aktivní naslouchání, otevřenou komunikaci a vzájemnou podporu.  

* Vztahy, které žijeme, nám něco v nás zrcadlí. Můžeme říct, že jsou zrcadla naší duše. 

* Ať v pozitivní rovině, tím, že se nám na druhých něco líbí, anebo v negativní rovině, že nás něco na druhých rozčiluje, nebo nám něco vadí, je to pro nás inspirace k seberozvoji. 

Směřování pozornosti

Naučíte se směřovat pozornost na to, co chcete (ne na to, co nechcete)

Určitě jste už slyšely rčení: "Kam jde vaše pozornost, tam jde vaše energie".

A to, kam směřuje vaše energie znamená, že to podporujete a to ve vašem životě roste, přibývá.

 • Proto je velice důležité, čemu věnujete pozornost. Zda tomu, co chcete, aby ve vašem životě rostlo, silnělo, přibývalo?
 • Anebo více jste soustředěné na to, co ve svém životě nechcete a překvapuje vás, že se to stále dostává do vašeho života. Protože nevědomě to stále energeticky podporujete a do svého života znova a znova přitahujete. 

V tomto modulu se naučíte efektivně řídit svou pozornost a zaměřovat ji na to, co vám skutečně přináší radost a smysl v životě, budovat pozitivní a harmonický vztah k sobě samé a k okolnímu světu, což přispívá k celkovému pocitu pohody a vyrovnanosti.

Klíčová uvědomění

* Prozkoumat, čemu ve svém životě chcete věnovat pozornost a energii. 

* Naučit se přesouvat svou pozornost na pozitivní a inspirativní prvky ve svém životě. 

* Získat dovednosti a nástroje na efektivní směřování a zaměření své pozornosti.

Životní energie

Naučíte se, jak podpořit svou životní energii a dobrou náladu

V tomto modulu prozkoumáme, co vám dodává energii a radost v životě a naopak, co vám energii a radost odčerpává. 

Naučíte se: 

 • Rozpoznat zdroje energie: Co vám dodává energii a co jí naopak vyčerpává. Uvědomíte si, které aktivity, lidé, nebo prostředí vaši energii a radost oživují a posilují, a které naopak působí jako energetické vysávače.
 • Implementovat zdravé návyky: Naučíte se implementovat zdravé životní návyky, které podporují zvýšení energie, lepší spánek, zlepšení nálady a více každodenní radosti.  
 • Pracovat s pozitivními myšlenkami: Získáte dovednosti a strategie pro práci s pozitivními myšlenkami a afirmacemi, které podporují dobrou náladu a psychickou pohodu. Naučíte se vnímat věci z pozitivního hlediska a hledat radostné momenty i v každodenních situacích.

Tento modul je klíčovým prvkem pro ženy v období klimakteria a menopauzy, protože vám pomáhá efektivně spravovat svou životní energii a zlepšovat svou náladu, což má pozitivní vliv na celkovou kvalitu vašeho života.

Pomáhá vám žít plnohodnotně a radostně i v obdobích změn a výzev.

Klíčová uvědomění

* Energie a nálada ovlivňují náš život více, než si uvědomujeme. 

* Naučit se, jak správně nakládat s energií a náladou, abychom byly schopné dosáhnout v životě mnohem více.

* Rozpoznat zdroje energie a radosti, které nám je dodávají a které nám je odčerpávají. 

Nebuďte na to sama

Vyhledání pomoci a péče.

Každá žena prožívá období klimakteria a menopauzy různé a rozdílně. A je potřeba to vzít v potaz. Zatímco některá žena projde tímto obdobím relativně v pohodě, jiná žena se může potýkat s obrovskými problémy a výzvami.

Proto i tady platí: "NEBUĎTE NA TO SAMA". 

Říct si o pomoc také patří mezi dovednosti, které je dobré si osvojit. Pro někoho je to samozřejmé, pro někoho je zase velkou výzvou říct si o pomoc. 

V tomto modulu se naučíte: 

 • Rozpoznání potřeby pomoci: Být si vědoma svých hranic a naučit se poznat, kdy je vaše zátěž příliš velká. Naučit se rozpoznávat příznaky vyhoření a stresu. 
 • Komunikovat o svých potřebách: Aktivně komunikovat se svými blízkými, přáteli, odborníky o svých potřebách a obtížích. Získat tak podporu a pochopení, které vám pomůže lépe zvládnout období, kterým procházíte. 
 • Vyhledání odborné pomoci: Naučte se aktivně vyhledávat pomoc a péči, když jí potřebujete a neváhejte využít dostupné zdroje podpory a péče, včetně možností terapií, poradenství, nebo lékařského ošetření. 

Klíčová uvědomění

* Být si vědoma svých hranic a naučit se poznat, kdy je zátěž příliš velká. 

* Hledání pomoci není znakem slabosti, ale projevem síly. 

* Naučit se komunikovat své potřeby a přijímat pomoc a podporu od druhých.

K programu obdržíte tyto skvělé

Bonusy

v celkové ceně 20.190 Kč 

1. BONUS

minikurz

START DO ŽIVOTA

Dozvíte se, s čím přichází duše na tento svět, jaké jsou skupiny a úrovně duší, porodní fáze, kterými si procházíme a jak průběh porodu souvisí s našimi současnými potížemi. Informace, které vám určitě přinesou AHA momenty!

V hodnotě: 980 Kč

2. BONUS

minikurz

VNITŘNÍ HOLKA

Poznáte, jaké jsou primární emoční zranění a jak nás ovlivňují v našem životě. Dozvíte se, jaké jsou 3 důležité potřeby našeho vnitřního dítěte, jak s nimi pracovat a tím uzdravovat svůj vnitřní svět. 

V hodnotě: 1.250 Kč

3. BONUS

skupinový on-line

MENTORING

V průběhu programu 6x 90 minutové společné on-line setkání a konzultace - společná sdílení, reakce a odpovědi na vaše dotazy, co vás zajímá, s čím potřebujete pomoct a podpořit. Vždy bude záznam z těchto setkání. 

V hodnotě: 12.000 Kč

4. BONUS

sada k tisku

PRACOVNÍ LISTY

Pracovní listy jsou vypracovany ke každému modulu tak, aby vás podpořily ve vaší sebepoznávací práci. Můžete si je vytisknout a zapisovat vše, co vás v průběhu napadne, AHA momenty, různá uvědomění a poznámky. 

V hodnotě: 2.480 Kč

5. BONUS

moderovaná facebooková

UZAVŘENÁ SKUPINA

Prostor pro vzájemné sdílení, empatickou podporu, pomoc a spousta motivace, inspirace, zajímavých informací i podněty ke vzdělávání od žen, se kterými jste na jedné vlně a se kterými se můžete podělit o svou jedinečnou cestu.   

V hodnotě: 3.480 Kč

Můžete tento program ignorovat a procházet obdobím klimakteria a menopauzy sama, bez pomoci a podpory.

Náš mozek a naše mysl jsou totiž nastavené tak, aby nás udržely co nejvíc v naší bezpečné zóně toho, co známe a připustily co možná nejméně změn v našem životě.

Proto se vám teď v hlavě může vyrojit spousta námitek a zdůvodnění, proč do programu nevstoupit.

Tím ale také:  

 • Ztratíte příležitost k informacím: propásnete možnost lépe porozumět fyziologickým a emočním změnám, které vás v tomto období čekají, nebo které prožíváte.
 • Ztratíte podporu a vedení: přijdete o podporu, vedení a nástroje potřebné k řešení fyzických a emocionálních výzev spojených s klimakteriem a menopauzou, což může vést k pocitu osamělosti, nejistoty a nezvládání výzev tohoto období.
 • Ztratíte příležitost k osobnímu rozvoji: nevyužijete příležitosti zkoumání nových perspektiv, nalezení nových strategií a rozvoji dovedností potřebných k řešení výzev spojených s daným obdobím. 
 • Ztratíte možnost na zlepšení kvality života: připravíte se tak o příležitost na zlepšení kvality svého života v období klimakteria a menopauzy díky různým nástrojům a technikám pro zvládání symptomů, udržení emocionální stability a nalezení nových způsobů pro naplnění života.

Přechod a menopauza je období, kterým si v životě projde každá žena.

Dle lékařských statistik jen asi 30 % žen jím prochází bez výraznějších potíží. 

Ale až 70 % žen se potýká s nepříjemnými projevy, které ovlivňují jejich každodenní činnosti.

Můžete se trápit 

 • nepříjemnými stavy, návaly horka, pocením
 • změnami nálad, podrážděností, bolestí hlavy
 • nervozitou, vnitřním napětím, plačtivostí
 • stavy nekonečné omezující únavy až deprese
 • pocity smutku, beznaděje a zoufalství
 • sníženým libidem, inkontinencí 

Anebo můžete:

 • být plná energie, radosti a vitality
 • eliminovat projevy přechodu a menopauzy
 • získat lepší kvalitu života
 • tvořit si svoji cestu naplněného života
 • posílit svou sebelásku a sebehodnotu

Věříte tomu, že se nemusíte nechat trápit projevy menopauzy?

Věříte tomu, že i přesto, že se dnes cítíte unavená, můžete v sobě objevit ohromnou sílu a energii?

Věříte tomu, že svůj život máte ve svých rukách a záleží na vás, co s tím uděláte?

Záleží jen na vás, jak se rozhodnete.

Přirozeností ženy je být šťastná a spokojená, protože pak může být šťastná a spokojená i její rodina a celý svět. 

„Ty sama buď tou změnou, kterou toužíš vidět ve světě!“

 
Mahátma Gándhí

BALÍČEK KURZU A BONUSŮ

s 2letým přístupem

4 měsíční program DESATERO pro klimakterium a menopauzu

v hodnotě 35.280 Kč

1. bonus: minikurz START DO ŽIVOTA

v hodnotě 980 Kč

2. bonus: minikurz VNITŘNÍ HOLKA

v hodnotě 1.250 Kč

3. bonus: 6x on-line skupinový MENTORING

v hodnotě 12.000 Kč

4. bonus: Pracovní listy

v hodnotě 2.480 Kč

5. bonus: moderovaná facebooková UZAVŘENÁ SKUPINA

v hodnotě 3.480 Kč

Celkem v hodnotě

55.470 Kč

Začátek programu je 29. září 2024!

Poté bude cena 15.800 Kč.

Nyní V PŘEDPRODEJI toto získáte za:

do 28.9.2024 - 12.500 Kč

do 31.8.2024 jen za 9.500 Kč!

Počet účastnic je limitován.

Co říkají účastnice mých akcí

... Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí....

"Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo – v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,"
Adrianaúčastnice živého semináře

...díky Vám jsem prožila opravdovou transformaci – a to zevnitř mě!...

„Když jsem přemýšlela několik dní po kurzu, co mi kurz dal a jaké to bylo, měla jsem v hlavě spoustu nových technik, zážitků, prožitků a zkušeností, sebe-poznání a uvědomění. Bylo toho tolik ve mě, stihli jsme neuvěřitelné množství věcí a přitom to byl úplně pohodový víkend, který jsme v podstatě proleželi a prospali😀 ale udělali jsme tolika práce na sobě samotných! wow! Nicméně teď když na to koukám s odstupem více jak dvou měsíců, tak vidím ty opravdové změny – lépe řečeno transformace. Změna prý vychází z vnějšího světa, nicméně já musím přiznat, že díky Vám jsem prožila opravdovou transformaci – a to zevnitř mě! Kolečka se přecvakly, vědomí se přenastavilo, změnil se mi pohled na mě, na můj život a na moje rodiče! udělala jsem kvantový skok ve vztahu k mým rodičům! Předešlý celý rok jsem chodila k psycholožce, abych dokázala vstřebat vztah s našima, určitě to pomáhalo, malými krůčky jsem se učila koukat se jinak na sebe a na ně a objevovat zádrhele, nicméně s Vámi to teprve nabralo směr a jízdu! Taky vím, že to není za mnou, naopak se otevřely dveře a jsem na cestě, jsou a budou tu výzvy, ale chci jít kupředu!… Děkuji za Vaši práci“
K.J.účastnice živého semináře

...s její pomocí, radou mi pomohla najít lepší cestu ... hlavně k sobě ...

"Seminář u lektorky Aničky Bartošové mě velice překvapil svým přínosem nejen do mé duchovní sféry, ale hlavně do běžného života. Ráda bych ještě jednou touto cestou poděkovala Aničce, že s její pomocí, radou a prostřednictvím mi pomohla najít lepší cestu nejen k mým rodičům, ale hlavně k sobě – k mému vnitřnímu dítěti, kde můžu teď i sama napravovat co nebylo v pořádku. Vedení probíhalo formou kresby, psaním a hlavně meditací ve velice příjemném prostředí doprovázeném jemnou meditační hudbou. Vřele doporučuji všem, co nechápou proč se jim něco děje pořád dokola."
Ivaúčastnice živého semináře

 ...mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem...Prostě mi otevřel oči...

"Noblesa. Tohle slovo charakterizuje Aničku. Noblesa, laskavost, profesionalita. Zúčastnila jsem se prožitkového workshopu Uzdravení Vnitřního dítěte .Celý seminář vedla Anička citlivě, laskavě, velmi profesionálně. Práce s Vnitřním dítětem pro mě byla velmi zajímavá, díky mé odvaze a Aničky vedení jsem dokázala nahlédnout do své prenatální minulosti a projít si časový úsek prvních několika let života. Bylo úžasné sledovat, co se uvnitř mě odehrávalo. Celý workshop mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem, pomohl mi pochopit, proč mám vztah ke svým rodičům, jaký mám. Prostě mi otevřel oči. Už nesoudím. Rodiče, partnera, lidi kolem sebe. Tedˇuž vím, že každý z nás má své Vnitřní dítě více či méně „nemocné“. Myslím si, že kdybychom my všichni uzdravili své Vnitřní dítě, bylo by na světě krásně. Nebyla by závist, zloba, neměli bychom nízké sebevědomí, měli bychom se navzájem rádi. Za to, že mě Anička tímto procesem tak citlivě provedla, jí patří veliký dík. Moc se těším na další setkání."
Jana Bednárčikováúčastnice živého semináře

... jsem pochopila, proč se mi ty věci teď dějí a nyní vím na čem a jak pracovat...

„Tento seminář ke mě přišel jako modré z nebe ve chvíli kdy už jsem přestala doufat, že by mi mohlo něco pomoci dostat se z toho dlouhodobě náročného období zase, alespoň na chvíli, ven. Protože už jsem měla téma vnitřní dítě nastudováno v minulosti, myslela jsem si, že to asi úplně nebude pro mě, ale přece jen jsem to zkusila. Ale to jsem se mýlila. Anička je člověk opravdu na svém místě a skvělý terapeut a to se mi během semináře opět potvrdilo. Otevřela ve mě témata, která jsem kdysi dávno v sobě hluboko uzavřela a nedocházelo mi, že mi způsobují problémy v přítomném životě. Díky semináři jsem pochopila, proč se mi ty věci teď dějí a nyní vím na čem a jak pracovat. Aničko ještě jednou Vám moc děkuji. Vrátila jste mi sílu do života a ukázala co dělat jinak, abych mohla být sama sebou. Vím, že je teď spousta práce na mě samotné, ale díky Vám, vím jak na to."
Pavlínaúčastnice živého semináře

100% garance spokojenosti
a nákupu bez rizika

Nemusíte dělat finální rozhodnutí hned teď, stačí jen dnes dokončit a zaplatit objednávku. Záruku vrácení peněz máte 14 dní od začátku programu. Jednoduše si vše vyzkoušíte a osaháte… a teprve až pak můžete udělat konečné rozhodnutí.

Nejčastěji kladené otázky

Kdy program začne?

Konkrétní termín, kdy se otevřou brány programu, je 29. září 2024. Budete o tom určitě informováni a začneme ho společným on-line setkáním.

Jakým způsobem bude program probíhat?

Dostanete přístup do členské sekce, kde se vám budou postupně otevírat jednotlivé moduly s videí, cvičeními, technikami a pracovním listem. Celý program začneme společným on-line setkáním, kde si vše vysvětlíme a zodpovím i na vaše dotazy.

Ještě nejsem v přechodu/menopauze. Je pro mě tento kurz vhodný?

Jestli vám záleží na vašem zdraví, tak je tento kurz určitě i pro vás a to podle jedné z největších zásad zdraví: 3P = Prevence, Prevence, Prevence! Nejen, že budete připravena na toto nadcházející období, ale budete především pracovat na vztahu sama k sobě, dobíjet se energií, vytvoříte si své vlastní rituály, které vám usnadní život – to určitě stojí za to a je to vhodné v kterémkoliv věku.

Je potřeba být on-line přítomen v konkrétní termíny a časy?

Ne, není to potřeba. Videa a cvičení můžete dělat v čase, který vyhovuje vám. I z on-line společných setkání budete mít záznamy v členské sekci. Samozřejmě, přínosnější pro vás bude, když se těchto setkání zúčastníte živě, ale to už bude záležet na vás.

Kde vzít ten čas sledovat videa a dělat si cvičení?

Naprosto vám rozumím. Já sama mám také málo času, jsme na tom úplně stejně. Proto jsou má videa připravovaná bez zbytečných omáček. Jasně a zřetelně se dostaneme k jádru věci a předám vám důležité informace, se kterými pak můžete dále pracovat.

Mohu se zúčastnit kurzu, když jsem muž?

Žel ne, tento program je určený výhradně ženám. Pokud ale jste muž a nějakým způsobem se k vám dostala tato stránka, tak jí můžete buď zavřít, anebo je mnohem lepší ji přeposlat ženě ve svém okolí (partnerce, dceři, babičce, tchýni, sousedce, kolegyni...), třeba jako projev vaší úcty k ženám, případně i s Dárkovým poukazem, který vám rádi vystavíme.