VĚDOMÁ CESTA 

K SOBĚ

Cesta sebelásky, léčení vnitřního dítěte a harmonizace čaker.

ŽIVÝ SEMINÁŘ

20. - 21. 3. 2021 

Když se zeptám, jaké bylo vaše dětství? Co se vám vybaví?

Jaké pocity, emoce, vzpomínky? 

Jsou ty vzpomínky spíše příjemné, pozitivní, nebo neradi vzpomínáte na své dětství?

Možná právě řešíte situace, ve kterých:

 • odráží se neharmonické vztahy s vašimi rodiči, nebo dětmi
 • potřebujete navýšit osobní sílu a energii
 • potýkáte se s nepříjemnými emocemi a s vnitřním kritikem

Pojďte se mnou vykročit na cestu sebepoznávání a sebelásky a zbavit se omezení z minulosti:

 • k hlubšímu propojení sama se sebou, ke zvýšení své sebelásky, sebevědomí a sebehodnoty
 • ke zpracování potlačených emocí, zlepšení vztahů, včetně vztahu sama k sobě
 • k uvolnění bolesti z dětství a najít tak v sobě opět tu hravost, radost a nadšení

Přidejte se na ŽIVÝ seminář VĚDOMÁ CESTA K SOBĚ a otevřete se radosti a spokojenosti ve svém životě. 

Jak vám seminář pomůže zbavit se bolesti z dětství, posílit sebehodnotu, sebelásku a najít oporu a bezpečí v životě.

PROPUSTÍTE BOLEST ZE SVÉHO DĚTSTVÍ

Zlepšíte tak své vztahy, včetně vztahu sama k sobě, vnesete do nich více lásky a porozumění.

UZDRAVÍTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

 Na semináři si projdeme techniky a způsoby, jak pečovat o své vnitřní dítě, které má každý v sobě.

POSÍLÍTE SVOU SEBEHODNOTU A SEBELÁSKU

Řekneme si, jak milovat a přijímat sama sebe, jak vnímat své emoce a pracovat na jejich uzdravení.

ODVÁŽÍTE SE BÝT SAMA SEBOU

Objevíte zdroj své osobní síly a jak převzít plnou odpovědnost za svůj život, kterého jste tvůrcem. 

Na semináři se rovněž setkáte se svým vnitřní dítětem, které máte v sobě. 

Naše dětství a láska k vnitřnímu dítěti hraje obrovskou roli v procesu sebepoznávání.

Co je vnitřní dítě?

Proces poznávání a uzdravování vnitřního dítěte vede k:

 • uvolnění bolesti
 • transformaci strachu a obav
 • otevření vnitřního zdroje radosti a pohody

Reference

"Noblesa. Tohle slovo charakterizuje Aničku. Noblesa, laskavost, profesionalita. Zúčastnila jsem se prožitkového workshopu Uzdravení Vnitřního dítěte .Celý seminář vedla Anička citlivě, laskavě, velmi profesionálně. Práce s Vnitřním dítětem pro mě byla velmi zajímavá, díky mé odvaze a Aničky vedení jsem dokázala nahlédnout do své prenatální minulosti a projít si časový úsek prvních několika let života. Bylo úžasné sledovat, co se uvnitř mě odehrávalo. Celý workshop mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem, pomohl mi pochopit, proč mám vztah ke svým rodičům, jaký mám. Prostě mi otevřel oči. Už nesoudím. Rodiče, partnera, lidi kolem sebe. Tedˇuž vím, že každý z nás má své Vnitřní dítě více či méně "nemocné". Myslím si, že kdybychom my všichni uzdravili své Vnitřní dítě, bylo by na světě krásně. Nebyla by závist, zloba, neměli bychom nízké sebevědomí, měli bychom se navzájem rádi. Za to, že mě Anička tímto procesem tak citlivě provedla, jí patří veliký dík. Moc se těším na další setkání."
Jana B.
„Když jsem přemýšlela několik dní po kurzu, co mi kurz dal a jaké to bylo, měla jsem v hlavě spoustu nových technik, zážitků, prožitků a zkušeností, sebe-poznání a uvědomění. Bylo toho tolik ve mě, stihli jsme neuvěřitelné množství věcí a přitom to byl úplně pohodový víkend, který jsme v podstatě proleželi a prospali ale udělali jsme tolika práce na sobě samotných! wow! Nicméně teď když na to koukám s odstupem více jak dvou měsíců, tak vidím ty opravdové změny – lépe řečeno transformace. Změna prý vychází z vnějšího světa, nicméně já musím přiznat, že díky Vám jsem prožila opravdovou transformaci – a to zevnitř mě! Kolečka se přecvakly, vědomí se přenastavilo, změnil se mi pohled na mě, na můj život a na moje rodiče! udělala jsem kvantový skok ve vztahu k mým rodičům! Předešlý celý rok jsem chodila k psycholožce, abych dokázala vstřebat vztah s našima, určitě to pomáhalo, malými krůčky jsem se učila koukat se jinak na sebe a na ně a objevovat zádrhele, nicméně s Vámi to teprve nabralo směr a jízdu! Taky vím, že to není za mnou, naopak se otevřely dveře a jsem na cestě, jsou a budou tu výzvy, ale chci jít kupředu!…Děkuji za Vaši práci“
K.J.

A čím si spolu na semináři projdeme?

Postavíte se zoči-voči svým bolestem, obavám a strachům, které vás omezují a znepříjemňují vám život.

1.čakra

UZDRAVENÍ KOŘENŮ

 Období prenatálu, porod až do 7 roku věku    

Naše první zkušenost na tomto světě je porod, který má velký vliv na náš život. Při způsobu, jakým přicházíme na svět, se odehrávají porodní traumata, která v nás zanechávají určité vzorce chování, které ovlivňují naše životní postoje. Neméně důležitý je i způsob, jak jsme byli přijati naší původní rodinou, tzn., vztah s otcem a matkou. 

2.čakra

UZDRAVENÍ VZTAHŮ

Období od 7 – 14 let    

Vztahy k ostatním lidem, k penězům, k moci, k sexualitě, ke kreativitě a především sama k sobě. Projevy špatné funkce této čakry jsou rovněž:

 • sexuální problémy, vč. problému s otěhotněním
 • nevědomé strachy ve smyslu „nemohu si pomoct“
 • strach dělat chyby
 • závislost na druhých

3.čakra

UZDRAVENÍ EMOCÍ

Období od 14 – 21 let    

Čakra je sídlem osobní moci, síly, vůle ale i hněvu, strachu, viny, žárlivosti.

Skrze emoce, které prožíváme, si tvoříme svůj svět. Podíváme se na naše negativní emoce, které mohou vypovídat o nezpracovaných traumatech v dětství.

Co je součástí semináře?

Vývojové úkoly

Jaké jsou vývojové úkoly pro jednotlivá období. Co jsme se měli naučit. 

Meditace a vizualizace

 

Řízené meditace a vizualizace, kterými si spojíme se svým vnitřním dítětem, samy se sebou, nahlédneme na vaše vztahy a projdeme si stav našich čaker. 

Jednotlivé čakry

Význam 1. 2. a 3. čakry, jejich hlavní funkce. Jaké jsou projevy harmonické i špatné funkce. Možnosti jejich harmonizace. 

4 směry

Pro rozproudění energie si zatančíme súfijské cvičení 4 směry. 

Cvičení, techniky a postupy

Praktická cvičení a techniky pro každodenní život, které nám pomohou zvýšit kvalitu svého života.

A to ještě není všechno - součástí semináře jsou i tyto BONUSY:

Individuální konzultace

Následná individuální konzultace do 3 měsíců po skončení semináře.

Přístup do
on-line kurzu

Abyste si mohli i po skončení semináře projít meditace i různá cvičení v tomto kurzu:

Milé překvapení pro sebelásku

Malé překvapení pro podporu sebelásky a hýčkání sama sebe. 

Také chcete měnit svět?

„Když jsem byla mladá a svobodná, měla jsem neomezenou představivost a snila jsem o tom, jak změnit svět. Jak jsem byla starší a zkušenější, zjistila jsem, že svět nezměním, a tak jsem se zaměřila jen na změnu své země. Avšak ani to nešlo. Když jsem došla ke zralému věku, v jedné chvíli zoufalství jsem si umanula změnit jen svou rodinu, své nejbližší, ale ani to se nepovedlo. A teď, když jsem téměř nad hrobem, si najednou uvědomuji, že pokud bych změnila nejprve sebe, mohla bych změnit svoji rodinu. Pak bych mohla změnit svoji zemi a kdoví, možná i celý svět.“

Virginie Satir

A jaká je cena semináře?

Cena za víkendový seminář: Kč 3200,-.

Při platbě do: 28. 2. 2021 je cena:  Kč 2980,-

 

Místo: Praha - konkrétně ještě upřesním 

Čas:

20. 3. - sobota: 10:00 - 19:00 hod. 

21. 3. - neděle:  9:30 -  16:00 hod. 

V případě nepříznivých podmínek pro živá setkání, podle zájmu a dohody bud seminář termínově posuneme, anebo si ho dáme v online verzi ve facebookové skupině.  

Za tuto cenu dostanete: 

 • živý seminář plný praktických cvičení, meditací, informací, pracovních listů a nástrojů, díky kterým dokážete pracovat se svými tématy v každodenním životě
 • všechny BONUSY, t.j.:
 • individuální hodinovou konzultaci do 3 měsíců po skončení semináře
 • přístup do on-line kurzu: 3 důležité potřeby vnitřního dítěte
 • milé malé překvapení pro podporu sebelásky 

Reference

„Dobrý den Aničko,chtěla jsem Vám moc poděkovat za kurz ,,Vědomá cesta k sobě“, kterého jsem se zúčastnila a stále z něj čerpám sílu pro sebe. Jak příznačný je to název kurzu, jak jsem si poskládala věci do sebe, jak  si začínám uvědomovat svojí vnitřní sílu, jak stojím před zrcadlem a dívám se na sebe s láskou a jak se začínám radovat ze života. Rozmlouvám se svým vnitřním dítětem, se svými rodiči uzavřené v srdci s láskou a něhou. Vím, že je ještě přede mnou dlouhá cesta, ale už vím, že věci musím přijmout, tak jak jsou a nebojovat proti za každou cenu. Líbila se mi meditace, cvičení na energii a hrozně  mě dojalo, poděkování rodičům za život. Aničko, ještě jednou děkuji za otevření srdce. Vím, že se s vámi ještě sejdu.“ 
Šárka
Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo – v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,
Adriana
"Na mé cestě za sebepoznáním mi vstoupila do cesty Anička, nebo lépe řečeno mi byla seslána. Setkání s ní na dvoudenním kurzu bylo velice příjemné a obohacující. Z některých řečených slov čerpám dodneška. O spoustě věcí člověk slyšel a věděl, ale až s Aničkou některé moje puzzle začaly do sebe zapadat. Samozřejmě nic se nezměnilo ihned jako když mávnete kouzelnou hůlkou, ale postupem času. Některé věci si uvědomíte a začnete se i na určité situace dívat jinak. V této koronavirové době mi odešel tatínek. Na poděkování a rozloučení s tatínkem jsem použila slova řečená Aničkou. Takže Aničko s láskou děkuji za tvé vedení, které se mnou putuje mým životem."
Šárka, po roce od semináře
„Tento seminář ke mě přišel jako modré z nebe ve chvíli kdy už jsem přestala doufat, že by mi mohlo něco pomoci dostat se z toho dlouhodobě náročného období zase, alespoň na chvíli, ven. Protože už jsem měla téma vnitřní dítě nastudováno v minulosti, myslela jsem si, že to asi úplně nebude pro mě, ale přece jen jsem to zkusila. Ale to jsem se mýlila. Anička je člověk opravdu na svém místě a skvělý terapeut a to se mi během semináře opět potvrdilo. Otevřela ve mě témata, která jsem kdysi dávno v sobě hluboko uzavřela a nedocházelo mi, že mi způsobují problémy v přítomném životě. Díky semináři jsme pochopila proč se mi ty věci teď dějí a nyní vím na čem a jak pracovat. Aničko ještě jednou Vám moc děkuji. Vrátila jste mi sílu do života a ukázala co dělat jinak, abych mohla být sama sebou. Vím, že je teď spousta práce na mě samotné, ale díky Vám, vím jak na to."
Pavlína

VĚDOMÁ CESTA K SOBĚ

Je cesta sebepoznávání k hlubšímu propojení sama se sebou, k pochopení, proč se nám v životě dějí určité věci a k zpracování mnoha bolestí a traumat z dětství, které hraje důležitou roli i v našem současném životě. 

Pomohu vám skrze vnitřní dítě a sebelásku opět rozproudit životní radost a spokojenost.

Také máte touhu pochopit, proč se vám v životě dějí určité věci, situace, proč máte takové vztahy, proč se k vám lidé chovají tak, jak se chovají, proč vám chybí pocit bezpečí a opory, proč nemáte dostatek sebevědomí a sebelásky, proč máte určité zdravotní potíže, proč....

Velice dobře znám tyto "proč-situace" ze svého života, které mě přes řadu lékařských ordinací přivedly na semináře a kurzy osobního rozvoje. Tady jsem začala postupně chápat, že to já si tvořím svůj svět, na který se mohu dívat z různých uhlů pohledů a že mohu ovlivnit to, co a jakým způsobem žiji. 

Vydejte se se mnou na cestu sebepoznávání, k celostnímu přístupu uzdravování sama sebe  a znovu-objevte radost, spokojenost i nadšení ve svém životě. 

Bc. Anna Bartošová

Jak poznám, že je seminář vhodný i pro mě?

Na tomto semináři budeme hodně pracovat s vnitřním dítětem a podpoříme také harmonizaci spodních čaker. Pokud prožíváte v životě problematické vztahy, máte málo sebevědomí a sebelásky, chybí vám pocit opory a bezpečí a třeba máte nějaké gynekologické a urologické potíže - podle popisu čaker - pak je ten kurz pro vás určitě vhodný.

Je seminář vhodný i pro mě, když teprve začínám v osobním rozvoji?

Jestli si uvědomujete, že chcete ve svém životě něco změnit, pak na tomto semináři najdete důležité informace, které vám na vaší cestě velice pomohou určité věci pochopit.

Jak dlouho mi zůstane přístup do bonusového on-line kurzu?

Přístup do členské sekce on-line kurzu 3 důležité potřeby vnitřního dítěte, který máte jako BONUS k tomuto semináři, dostanete na 1 rok od Vašeho prvního vstupu.

Máte ještě nějakou další otázku ohledně semináře?

Klidně mi napište na: anna@annabartosova.eu a uveďte i své telefonní číslo, mohu vám zpátky zavolat a vše si řekneme a vysvětlíme.