Vnitřní dítě a sebeláska 


26. - 27. 10. 2024 Praha 

V semináři se kromě jiného dozvíte i:

  • cvičení a tipy, jak pracovat se svým Vnitřním dítětem a meditačně se s ním sejdete a propojíte se s ním
  • s čím přicházíme na tento svět a co všechno ovlivňuje to, co se nám dnes děje
  • jak nás ovlivňují čakry a jak je můžeme podpořit jejich harmonizaci

Reference:

"Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo – v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,"
Adrianaúčastnice semináře

Anna Bartošová

Autorka

Akademie života

Průvodkyně oblastí ženského intimního zdraví a sebepoznání.

PLATBA V Kč

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.