Provázím ženy vědomou péči, jejíž nedílnou součástí je sebepoznání v období klimakteria a menopauzy.

Vnitřní holka

Setkání se svou vnitřní holkou ZDARMA

  • Jaké by to bylo být v kontaktu se svou vnitřní holkou, která ti dává touhu i odvahu tvořit a projevit sama sebe ve své jedinečnosti?
  • Jak to můžeš mít v životě ještě lepší, když zahojíš své staré bolesti a zranění? 

Zdraví ženy

[ebook-zdarma]

Zdraví se nedá koupit, zdravím můžeme jen zaplatit

  • Jaké varovné signály vám vysílá vaše tělo
  • Co pro sebe můžete udělat v rámci prevence
  • Bezbolestná menstruace
  • Bez kvasinek a zánětů
  • Podpora otěhotnění
  • Bez inkontinence

Nakopávač bohatství

Začínáme již od 5. ledna 2024!

poznejte 13 důležitých principů díky kterým změníte své myšlení a svůj postoj pro vytvoření bohatého života!

Jak mohu pomoci a podpořit tě.

Chceš vrátit jiskru do svých očí a dát svému životu nový smysl?  

Chceš se samostatně vzdělávat s online kurzy a programy? 

Chceš se podívat, co nabízím zDARma? 

Chceš se více věnovat prevenci, než řešit zdravotní problémy? 

Anna Bartošová

Řízená meditace:

Manifestace přání

Využij sílu meditace, vizualizace a na energetické úrovni si přitáhni do svého života to, po čem toužíš, aby se Ti manifestovalo v životě. 

Co řekli klienti o mé práci.

"Noblesa. Tohle slovo charakterizuje Aničku. Noblesa, laskavost, profesionalita. Zúčastnila jsem se prožitkového workshopu Uzdravení Vnitřního dítěte. Celý seminář vedla Anička citlivě, laskavě, velmi profesionálně. Práce s Vnitřním dítětem pro mě byla velmi zajímavá, díky mé odvaze a Aničky vedení jsem dokázala nahlédnout do své prenatální minulosti a projít si časový úsek prvních několika let života. Bylo úžasné sledovat, co se uvnitř mě odehrávalo. Celý workshop mi vypověděl hodně o tom, proč jsem taková, jaká jsem, pomohl mi pochopit, proč mám vztah ke svým rodičům, jaký mám. Prostě mi otevřel oči. Už nesoudím. Rodiče, partnera, lidi kolem sebe. Teď už vím, že každý z nás má své Vnitřní dítě více či méně „nemocné“. Myslím si, že kdybychom my všichni uzdravili své Vnitřní dítě, bylo by na světě krásně. Nebyla by závist, zloba, neměli bychom nízké sebevědomí, měli bychom se navzájem rádi. Za to, že mě Anička tímto procesem tak citlivě provedla, jí patří veliký dík. Moc se těším na další setkání."
Jana Bednarčíková
Seminář Aničky Bartošové mně pomohl vrátit se do mého dětství a uvědomit si přitom, jaké bylo - v čem bylo šťastné a v čem bolestné. Pomocí malování, mluvení, psaní, vizualizace a meditace jsem tak pod vedením zkušené lektorky mohla vše analyzovat a najít souvislosti, které jsem do té doby neviděla. Pochopila jsem, jak je pro uzdravení vnitřního dítěte potřebné jak sebepřijetí a sebeláska, tak i přijetí svých kořenů, t.j. svých rodičů a prarodičů. Dověděla jsem se řadu nových informací o příchodu dítěte na svět z pohledu duchovního. Velkým zážitkem pro mě bylo meditačně projít svůj vlastní porod a radovat se přitom ze svého narození. Další meditace mi zase umožnila dát svému vnitřnímu dítěti vše, co potřebuje, aby bylo šťastné. Závěrem hodnotím tento seminář jako velice přínosný nejenom pro můj osobní rozvoj v duchovní oblasti, ale i pro mé tělesné zdraví, kdy došlo k ústupu somatických bolestí. S díky,
Adriana
"I have been receiving massages from Anna Bartosova for many years. She is a very talented masseuse and has helped me with some physical problems as well as helping me relax and that is a real challenge. Anna, creates a calming environment in her studio and always asks if I am comfortable. We live in Prague during the summer months and Anna is one of the treasures of this great city." přeloženo: "Na masáže chodím k Anně Bartošové již mnoho let. Je velmi talentovaná masérka a pomohla mi s některými fyzickými problémy a pomohla mi také relaxovat, což je skutečná výzva. Anna ve svém studiu vytváří uklidňující prostředí a stále se ptá, zda se cítím příjemně. Žijeme v Praze v letních měsících a Anna je jedním z klenotů tohoto skvělého města."
Joyce Simard, www.namastecare.com
„Vždycky jsem masáže měla moc ráda, ale až díky Vaším lymfatickým masážím se cítím jako úplně nový člověk, krásnější, aktivnější a dokonce mladší.“
Šárka Straková
"Annu jsem našla náhodou, před několika lety, když jsem hledala maséra, který umí Dornovu masáž /popravdě jich mnoho není/. Mám už od dětství potíže se zády a cvičení v kombinaci s masáží, je pro mne prakticky nepostradatelné. V Anně jsem našla nejem excelentního maséra, ale také velice příjemnou, laskavou a moudrou ženu. Děkuji za čas strávený na masážích u Anny a doufám, že ho v budoucnu bude ještě víc."
MUDr. Lenka Faltová
„Jen díky Anně jsem na sobě začala pracovat, ona odstartovala mou přeměnu, a za to jsem jí nesmírně vděčná. Je chápavá, umí jít ke kořenům problému a navodit naprostou důvěru. Její vedení a rady byly vždy cenné a moc si vážím, že jsem mohla využít její vedení.“
Petra

Propojme se na sítích