OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Vážený zákazníku,

 

děkuji za váš zájem o mé produkty a služby, velice mě to těší. Jsem ráda, že vaším zakoupením mých produktů a služeb nastane mezi námi určitá interakce, event. můžeme navázat spolupráci, která může být oboustranně prospěšná.

Věřím, že moje produkty a služby, které pro vás tvořím s láskou, vám budou přínosem na vaší cestě, a pomocníky a podporovateli při řešení vašich situací.

Tyto obchodní podmínky jsou pro případ, kdyby došlo k nedorozumění, nebo k neočekávané události. Doufám ale, že tyto situace nenastanou.

Přála bych si, abychom zůstali v kontaktu co nejdéle a nějaký kousek cesty šli spolu.

Bude mi ctí a potěšením.

Anna Bartošová

Prosím, přečtěte si níže uvedený text velice pečlivě. Tím, že odešlete objednávku kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.
Děkuji 

Moje obchodní podmínky si rovněž můžete stáhnout zde:

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt nebo službu, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

 

KDO JSEM:

 

Prodávající je Anna Bartošová, IČ: 48085782

se sídlem: Voskovcova 881/3, Praha 5, 152 00, Česká republika

vedená v evidenci Živnostenského odboru Úřadu MČ PRAHA 5.

 

 

Kontaktovat mě můžete:

 

 • Pro on-line komunikaci na emailové adrese: anna(zavináč)annabartosova.eu
 • Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: anna(zavináč)annabartosova.eu
 • Upřednostňuji online komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat na adrese: Voskovcova 881/3, Praha 5, 152 00, Česká republika
 • Telefonicky na čísle (+420) 736 604 913.

 

JAK OBCHODUJI

Jsem podnikatelka, která mimo jiné nabízí různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, ebooky) v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a v oblastech osobního rozvoje a služeb a to s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu. Více informací o mých produktech a službách se dozvíte v části PRODUKTY/SLUŽBY.

 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy pro Českou republiku a Slovenskou republiku jsou uzavírány v českém jazyce, pro ostatní země v angličtině.
 • Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby (např. www.annabartosova.eu, www.akademiezivota.cz, www.tian-de.eu, www.zena-zdravi.cz). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář vždy obsahuje informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Důrazně dbám na ochranu Vašich soukromých údajů a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů - blíže čl. 10 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mně vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

 

MÉ PRODUKTY A SLUŽBY

 

Označení produktu (zboží), nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní (např. www.annabartosova.eu, www.akademiezivota.cz, www.tian-de.eu, www.zena-zdravi.cz). Ráda bych Vás upozornil, že mé produkty (on-line vzdělávací programy, webináře, videa, ebooky)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny mé produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a v oblastech osobního rozvoje a služeb  jsou pouze návody a doporučení, nejsem jakkoliv odpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl. 9 OP.

 

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

 

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl. 3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 4 OP.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl. 6 a čl. 7 OP.

Samozřejmě si můžete stáhnout formulář odstoupení od smlouvy nebo reklamace.

 

 GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

 

Protože mi záleží na Vaší spokojenosti s mými produkty, poskytuji u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 30 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl. 8 OP. 

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr/. Více se dozvíte v čl. 12 OP.

 

PODROBNOSTI  NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ANNA BARTOŠOVÁ

IČ: 48085782

PRO PRODEJ PRODUKTŮ A SLUŽEB S POUŽITÍM INTERNETU 

 

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za úspěch či neúspěch kupujícího
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty
  Splátkový prodej
  Živé akce-semináře
 12. Závěrečná ustanovení

   

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávající (dále také "Poskytovatel"), kterou je Bc. Anna Bartošová, IČO: 48085782,  se sídlem: Voskovcova 881/3, 152 00  Praha 5, Česká republika, vedená v evidenci Živnostenského odboru ÚMČ Praha 5, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávající.

1.2.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a kupujícího (dále také "zákazník" či "účastník").

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávající a platí pro prodej produktů a služeb prodávající na webových stránkách: 

www.annabartosova.eu

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží nebo služby), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávající a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávající po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinna poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbavena v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické nebo užívací právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů a konzultací je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita. Ukázková videa, nebo videa zdarma, slouží jako úvod k on-line kurzům, vzdělávacím produktům a k ověření technické dostupnosti pro uživatele.

 

 1. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

CENA

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávající (fyzické zboží jako knihy, výrobky) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

MĚNA

3.4. Prodávající přijímá platby v měně CZK a v některých případech EUR. Pokud je možné přijmout platbu v různých měnách, tak měnu, ve které bude platba provedena, si vybírá zákazník v prodejním formuláři. Po změně volby státu v prodejním formuláři se zobrazí cena ve vybrané měně přímo na prodejním formuláři.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.5. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pro vybrané produkty je nabízena možnost úhrady v hotovosti při odběru v místě sídla dodavatele, nebo v místě pořádání akce a platí, pouze pokud je tato možnost uvedena na prodejním formuláři.

3.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 • rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 • bankovním převodem na základě faktury

Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny v čl. 11 VOP.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt /zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Aktivační a přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu online tréninku a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

4.4. V případě fyzického zboží (knih, zboží, dárkových předmětů, apod.) prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.5. Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní zásilky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou, nebo v případě že si kupující zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli náklady na opětovné doručení, pokud o něj požádá.

4.6. V případě online konzultace nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro online konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem.  Za splnění dodávky se považuje i nenavázání komunikace se zákazníkem z důvodu na straně zákazníka.

4.7. V případě osobní konzultace s uvedením místa konzultace nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem. Za splnění dodávky se považuje i nedostavení zákazníka do dohodnutého místa konzultace.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, semináře, prezentace, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užitím může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.3. Kupující se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se kupující zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním prodávající a těmito smluvními podmínkami.

5.4. Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

5.5. Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.6. V případě prokázaného porušení tohoto článku 5 zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

5.7. Kupující se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno prodávající, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Kupující se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalo-soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí kupující prodávající smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, učiní tak dodržením níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu /zboží musí být prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
 • Kupujícíodešle formuláře mailem na anna(zavináč)annabartosova.eu spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Fyzické produkty(knihy, dárkové předměty apod.) doručte zpět na vlastní náklad na adresu Anna Bartošová, Voskovcova 881/3, Praha 5, 152 00, Česká republika a tonejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Fyzické produkty (knihy, dárkové předměty apod.), které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, vrátí v původním neporušeném obalu,zboží nenese známky použití, je nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Kupující neposílá zboží na dobírku.
 • Upozorněnídle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy také nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt /službu budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnůod odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající

Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávající, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci kupující kontaktuje prodávající emailem na adrese anna(zavináč)annabartosova.eu. Součástí reklamace je i přiložení kopie dokladu o koupi a popis závady, vzor reklamačního formuláře naleznete ZDE. O způsobu vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinna nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože mi velice záleží na spokojenosti kupujícího s našimi produkty, poskytuji u vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) možnost do 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu na uvedenou emailovou adresu kupujícího, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem kupující není spokojený, anebo zjistí, že zakoupený trénink či program není pro něho vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle kupující elektronickou formou na emailovou adresu anna(zavináč)annabartosova.eu s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury, daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na emailovou adresu prodávající. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na do té doby nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny produkty a služby, které nabízí prodávající, slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání, mentoringu, osobnostního a duchovního rozvoje a jsou to pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědná za úspěch či neúspěch kupujícího při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání on-line produktu nebo služby je kupující plně svéprávní a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch kupujícího je odvislý od řady dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit, jako např. kupujícího dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavost, obchodních znalostí, zdravotního stavu, rozhodnutí, které kupující udělá, situace na trhu. 

9.2. V případě vzdělávacích produktů nebo služeb v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje upozorňuje prodávající kupujícího na fakt, že v jejich průběhu může být kupující vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení nebo úkoly podstoupí, či nikoliv. Účast v programech nebo využití služeb v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

9.3. Prodávající rovněž upozorňuje kupujícího, že informace obsažené v produktech prodávající nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit odbornou nebo lékařskou pomoc a péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávající k dané problematice.

9.4. Doživotní záruka přístupu k online produktu trvá po dobu existence konkrétních webových stránek produktu.

9.5. Nepřijímám žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuji na mých stránkách a nenesu odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek použití kupujícího (nebo nemožnosti použití) webových stránek prodávající, nebo využití (nebo nevyužití) kupujícím informací a nástrojů poskytovaných na stránkách prodávající a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

9.6. Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje kupující prodávající souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používala pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Prodávající může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení kupujícího o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy kupujícího, přičemž kupující s tímto souhlasí. Prodávající je povinna přestat zasílat případná reklamní sdělení kupujícímu v případě, že jí toto kupující sdělí e-mailovou zprávou.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Jako prodávající plně respektuji důvěrný charakter dat kupujícího, která vyplňuje do objednávky a poskytujete prodávající. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající používá tyto data k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb kupujícího a pro komunikaci s kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) má kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nahlásí prodávající, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění vybraných osobních údajů kupujícího, nebo dočasné odstranění jeho zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdrží kupující ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět právu kupujícího na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na prodávající pomocí emailu na adresa anna(zavináč)annabartosova.eu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovává prodávající data a osobní údaje kupujícího na základě oprávněného zájmu správcenezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

Dále prodávající zpracovává data a osobní údaje kupujícího na základě jeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který může kupující kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování kupující odvolá, prodávající jeho data bez prodlení vyřadí ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

10.4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání kupujícího podle možností obratem, písemně a v souladu s jeho právem na přenositelnost dat oznámí prodávající, zda a jaké osobní údaje má o kupujícím zaznamenané. Pokud by navzdory veškerý snahám prodávající o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání kupujícího je okamžitě opraví. Pokud má kupující otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů, nebo si přeje odvolat svůj souhlas, kontaktuje za tím účelem prodávající obratem na emailové adrese anna(zavináč)annabartosova.eu, kde je kupujícímu k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Prodávající chce údaje kupujícího použít k tomu, aby ho mohl informovat o produktech a službách svých, nebo svých partnerů, zjistit jeho názor na ně, případně připravovat pro kupujícího personalizované zprávy na základě jeho reakce na webech nebo v emailech prodávající. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

Pokud by kupující s nimi nesouhlasil, má právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a informovat o tom prodávající, aby prodávající mohla údaje kupujícího podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru může kupující kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. V případě SMS odesláním zprávy „STOP SMS vasetelefonnicislo“ na kontaktní email.

10.6. Automaticky získané osobní údaje
Když kupující navštíví webové stránky prodávající, zaznamenají její používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z  protokolu, IP adresu, která byla kupujícímu přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které kupující přišel, webové stránky, které u prodávající kupující navštívil a také datum a délku návštěvy.

Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům i bez toho, abych je musel kupujícímu oznamovat.

10.7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě souhlasu kupujícího a je aktivováno z jeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v horní, nebo dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

Údaje o chování kupujícího se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” v jeho zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda kupující ze svého zařízení již navštívil stránky prodávající. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení internetového prohlížeče kupujícího. Případně kupující může používání cookies také deaktivovat přímo ve svém internetovém prohlížeči.

Souhlas uděluje kupující na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Vlastní

Mioweb

Marketing

30 až 365 dnů

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran

SmartSupp

Chat zákaznické podpory

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran

Pixel Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

 

10.8. Sdělené osobní údaje
Osobní údaje kupujícího se zaznamenají jen tehdy, když je poskytne sám z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem jsou údaje poskytovány.

10.9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívá prodávající technologii double opt-in. Znamená to, že na e-mailovou adresu kupujícího zašle zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvádí, za jakým účelem osobní údaje kupující poskytuje (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si kupující bude přát udělit tento souhlas, klikne na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiní svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytne, budou jeho data vyřazena ze zpracování.

10.10. Zpracovávání osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Anna Bartošová, Voskovcova 881/3, Praha 5, 152 00 , Česká republika, IČ: 48085782, v evidenci Živnostenského odboru ÚMČ Praha 5.

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou ze strany prodávající vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

A) Podmínky splátkového prodeje

 • Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodávající.
 • Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách  produktu.
 • Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 • V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty kupující souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
 • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp. odkaz na URL adresu kupujícího, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávající.
 • Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má  kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn., že hradí dílčí  splátky řádně a včas.
 • Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
 • Přístup kupujícího prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
 • U splátkového prodeje může kupující garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
 • Prodlení kupujícího s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinna zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl kupujícímu zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle VOP.

B) Živé akce – semináře

 • Kupující se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhranívybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávající potvrzovány na email, který byl uveden kupujícím na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána kupujícímu faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
 • Zařazení kupujících na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Kupující bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cenasemináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 • Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
 • Kupující se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však do 4 dnů před konáním semináře, a to převodem na účet prodávající. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
 • Prodávající si vyhrazuje po předchozí konzultaci umožnit uhradit kupujícímu cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má kupující právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávající ve stejné ceně.
 • Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Na seminářích budou pořizovány fotografie, video a audio nahrávky pro marketingové účely, které následně mohou být uveřejněny na webu, v tisku a sdělovacích prostředcích. Při prezenci v den konání semináře kupující bude moct vyjádřit svůj souhlas případně nesouhlas písemně.
 • Prodávající upozorňuje, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora semináře jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Kupující bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • V případě že kupující v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje kupujícího získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Kupující je žádán, aby ostatní účastníky semináře nerušil svým pozdním příchodem. Prezence účastníků semináře začíná 30 minut před zahájením samotného semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
 • Storno podmínky
  • Žádost a zrušení /odhlášení zašle kupující prodávající emailem na adresu anna(zavináč)annabartosova.eu. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, jeho email a číslo variabilního symbolu objednávky
  • Pokud se kupující odhlásí více jak 14 dní před datem konání semináře, má nárok na vrácení 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má kupující možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo služby z nabídky prodávající v plné ceně semináře.
  • Pokud se kupující odhlásí méně než 14 dní (včetně) před datem konání semináře, bude kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Má však možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo služby z nabídky prodávající v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.
  • Pokud se kupující odhlásí/zruší účast méně než 7 dní přede dnem konání semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.
  • Peníze budou kupujícímu vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude z jeho strany na emailovou adresu prodávající anna(zavináč)annabartosova.eu doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
  • Kupující může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Tuto skutečnost je zákazník povinný oznámit prodávající emailem na adresu anna(zavináč)annabartosova.eu nejpozději jeden den před datem konání akce. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
  • Pokud se kupující akce nezúčastní z jakéhokoliv důvodu, cena semináře se mu nevrací.

C) Podmínky opakovaných plateb

 • V případě zakoupení produktu/služby, které jsou nabízeny s revolvingem (automatickým opakováním) kupujícízvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvolené varianty v objednávce.
 • Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři.
 • Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.

   

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávající specifikovaných v bodě 1.5.

12.2. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese anna(zavináč)annabartosova.eu. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svou stížností může obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.3. Pokud mezi prodávající a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

12.4. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, ve kterých spotřebitel nevyužije svého práva podle odst. 12.3, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7. Prodávající není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

12.8. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

12.9. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu. 

12.10. Kupující rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů prodávající jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu zvýšení informovanosti a povědomí o daném tématu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého kupujícího. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým kupující jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých kupujících a jejich případné následky. Používání a aplikování v praxi uvedených informací je odpovědností každého kupujícího a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy prodávající a kupujícího nedopadá.

12.11. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.11.2019. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude kupující vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s prodávající z tohoto důvodu vypovědět.

 

Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávili čtením těchto obchodních podmínek.